Home » VSTV: Disciplinska tužba protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića

VSTV: Disciplinska tužba protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića

Povodom učestalih upita o ishodu pritužbe o povredi dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) želi da informiše javnost da je danas Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnio disciplinsku tužbu protiv glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića, saopćeno je iz ove institucije.

Pritužba o povredi dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH je registrovana po službenoj dužnosti, na osnovu medijskih navoda, od strane Ureda disciplinskog tužioca (UDT) 8. 8. 2016. godine, a nakon provedene istrage UDT je utvrdio da postoji dovoljno dokaza da je tuženi izvršio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačke 7., 10., 11., 12., 19. i 23. Zakona o VSTV-u BiH, i to:

* Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa;

* Upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku;

* Omogućavanje vršenje dužnosti tužioca osobama koje na to nisu zakonom ovlaštene;

* Miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti;

* Namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi sa prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unaprjeđenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti VSTV-a BiH;

* Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.“

UDT je u navedenoj tužbi zatražio izricanje disciplinske mjere razrješenje od dužnosti tuženog. Takođe je uputio zahtjev Prvostepenoj disciplinskoj komisija VSTV-a BiH da donese odluku kojom će glavni tužilac Tužilaštva BiH biti udaljen od obavljanja dužnosti do okončanja disciplinskog postupka.

Obzirom da je značajan dio dokazne građe na kojoj je tužba utemeljena prikupljen od drugih državnih institucija i označen određenim stepenom tajnosti, u smislu Zakona o zaštiti tajnih podataka, imajući u vidu ograničenja koja nameće ovaj propis, UDT nije u mogućnosti pružiti javnosti detaljnije informacije o činjeničnom osnovu tužbe. Iz istih razloga, UDT je zatražio isključenje javnosti u cjelokupnom toku disciplinskog postupka.

Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH će, u okviru rokova propisanih Poslovnikom VSTV-a BiH, ispitati navode tužbe i zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH, podnesene od strane Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH.

Slobodna Bosna