Home » VSTVBiH – Alternativnim rješavanjem sporova do brže pravde za građane i poslovne subjekte

VSTVBiH – Alternativnim rješavanjem sporova do brže pravde za građane i poslovne subjekte

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i Delegacija Evropske unije u BiH, pozivaju sve nadležne institucije da se aktivno uključe u finalizaciju strateškog okvira i proces izgradnje sistemskog pristupa razvoju alternativnog rješavanja sporova, kako bi se građanima i poslovnim subjektima omogućio efikasan put do pravde.

Istovremeno, istlču kako je efikasan put do pravde jedna od osnovnih premisa reformskog procesa koji BiH provodi na putu pristupanja Evropskoj uniji.

– Zakonodavna i izvršna vlast moraju sinergijski djelovati s pravosuđem, ukoliko se želi uspostaviti novi i savremeniji strateški pristup razvoju alternativnog rješavanja sporova, kako bi se građanima i poslovnim subjektima omogućilo brže i ekonomičnije rješavanje sporova, a rad sudova učinio efikasnijim – saopćeno je oz VSTV-a BiH.

To je ujedno jedna od glavnih poruka okruglog stola za strateško unapređenje alternativnog rješavanja sporova, koji je danas održan u Sarajevu, a okupio je predstavnike resornih ministarstava pravde te poslovne i akademske zajednice.

Sistem alternativnog rješavanja sporova (ARS) u BiH, između ostalog, uključuje arbitražu i medijaciju, dok se i sudska nagodba, iako suštinski ne predstavlja alternativu sudskom odlučivanju, teorijski i praktično može posmatrati dijelom ARS-a zbog svoje prirode koja podrazumijeva međusobni dogovor strana u sporu.

– Alternativno rješavanje sporova pruža građanima i poslovnim subjektima mogućnost rješavanja pravnih sporova bez pribjegavanja sudskom postupku, što ima pozitivan utjecaj na finansijske i vremenske aspekte spora. Istovremeno, došlo bi i do značajnog smanjenja broja neriješenih predmeta pred sudovima, obzirom da veliki broj neriješenih predmeta u sudovima čine komunalni predmeti, predmeti iz ugovornih odnosa, predmeti naknade štete, a koji su izuzetno pogodni za primjenu alternativnih načina rješavanja sporova – navodi se u saopćenju.

  Velika Britanija raspoređuje vojne stručnjake kako bi se suprotstavili ruskom utjecaju u BiH

Nažalost, nijedna od navedenih metoda ARS-a nije u potpunosti zaživjela u BiH i ne uočava se pozitivan trend njihove upotrebe, uprkos značajnim naporima VSTV-a BiH i Delegacije EU u BiH na podizanju svijesti građana i poslovnih subjekata, što potvrđuje postojanje sistemskih nedostataka.

– Nacrt Strategije za alternativno rješavanje sporova, kreiran u okviru projekta ‘Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017’, realizovanog od strane VSTV-a BiH, nudi platformu za usaglašavanje strateškog okvira i utvrđivanje strateških pravaca razvoja ove oblasti i u tom smislu je neophodan intenzivniji angažman svih zainteresovanih institucija i veća odlučnost, posvećenost i istrajnost nadležnih ministarstava pravde – navodi se.

Kako se nadalje navodi, kreiranje uslova za efikasniji sistem ARS-a prvenstveno je neophodno kroz  zakonodavne izmjene uključujući i podzakonski okvir, sistemsko unapređenje kapaciteta institucija/ organizacija i profesionalaca koji pružaju različite vidove ARS usluga, te podizanje svijesti građana i poslovnih subjekata o prednostima ARS-a u odnosu na redovno sudsko odlučivanje.