Home » Za prijem na hospitalizaciju pacijentima koji nemaju znakove koronavirusa dovoljan je antigen test

Za prijem na hospitalizaciju pacijentima koji nemaju znakove koronavirusa dovoljan je antigen test

Na osnovu povećanog broja poziva građana Kantona Sarajevo (KS) kojima je prilikom prijema na hospitalizaciju radi hladnog operativnog programa u bolničke ustanove uvjetovano predočenje PCR testa, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS održao je danas online sjednicu.

U vezi s tim, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS je zauzeo stav – da za prijem onih pacijenta na hospitalizaciju, koji nemaju kliničke znakova oboljenja Covid-19, dovoljan je antigen test, a da procjenu o tome da li je potreban PCR test radi ljekar ustanove prilikom prijema.

Naime, prema ranijim zaključcima Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, jasno je definirano da se kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (u skladu s definicijom slučaja), osim PCR temeljnih testova, preporučuje i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT).

Naglašeno je i da se antigenski testovi mogu koristiti u situacijama kada je PCR nedostupan ili kada je potrebno duže vrijeme za obradu.

Također, prema naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva, sve zdravstvene ustanove na području FBiH, dužne su organizirati pružanje svih zdravstvenih usluga za koje su registrirane, u skladu s raspoloživim resursima.

Krizni štabovi zdravstvenih ustanova dužni su da organiziraju rad u skladu sa ovim preporukama, te po potrebi donose strožije mjere.

  Dio Zeničke obilaznice u pravcu Sarajeva ponovo pušten u saobraćaj

U skladu sa tim, Krizni štab Ministarstva zdravstva KS još jednom podsjeća na zaključke u skladu s kojima se naređuje obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje razmaka od minimalno dva metra u svim zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-poravnim ustanovama i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i u sredstvima javnog prevoza.

Prema stavu Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, za prijem onih pacijenta na hospitalizaciju koji nemaju kliničke znakova oboljenja Covid-19, dovoljan je antigen test, a procjenu o tome da li je potreban PCR test radi ljekar ustanove prilikom prijema.

Sigurni klinički znakovi oboljenja Covid-19 imaju svoj put kao što je to bio slučaj do sada, u skladu sa kriznim planovima pripravnosti i odgovorima na pojavu novog koronavirusa (COVID-19).

Iz Kriznog štaba napominju da je Vlada KS na sjednici održanoj 3. mart ove godine usvojila prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS i donijela zaključak kojim se, usljed povoljne epidemiološke situacije, rad javnih zdravstvenih ustanova u KS vraća u tzv. normalni režim rada, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.