Home » Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić i ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer otvorili Međunarodnu konferenciju o pravosuđu

Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić i ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer otvorili Međunarodnu konferenciju o pravosuđu

Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nezir Pivić i ambasadorica Švicarske Andrea Rauber Saxer su danas u Sarajevu otvorili konferenciju koja je organizirana povodom posjete Udruženja kriminalista i pravnika Švicarske. Prezentirana je organizacija pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ulogu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kao jedinstvenog regulatora u toj oblasti.

„Visoko sudsko i tuzilacko vijeće je zaduženo da osigura nepristrasno, nezavisno i funkcionalno pravosuđe kojem građani vjeruju, a za to je u demokratskim društvuma potrebna transparentnost u radu VSTV-a, koja se podstiže većom otvorenosti prema medijima i društvu, kao i nadzor nad radom i odlukama VSTV-a kroz mogućnoat sudskog preispitivanja odluka, ali i parlamentarni nadzor kroz razmatranje propusta u procedurama i pravnom osnovu rada VSTV-a.“ istakao je zamjenik ministra Pivić.

  Istraživanje javnog mišljenja - Članstvo BiH u EU podržava 77,4 posto građana

Sudionici konferencije su Mato Tadić, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Dijana Kajmaković, glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine, Ismet Velić, pravobranilac Bosne i Hercegovine, Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela te Enes Bikić dekan Pravnog fakulteta u Zenici, kao i  Enis Omerović i Larisa velić profesori Pravnog fakulteta u Zenici.

Prezentirane su teme koje obuhvataju cjelokupno uređenje vezano za krivično gonjenje i postupak, te zaštitu ljuskih prava u skladu sa Ustavom BiH, kao i ostvarivanje prava kroz građanski postupak.

Ministarstvo pravosuđa BiH