Home » Završeni protesti boraca: U petak 27. maja nastavak pregovora, obećano usvajanje Rezolucije

Završeni protesti boraca: U petak 27. maja nastavak pregovora, obećano usvajanje Rezolucije

Završeni su protesti demobilisanih boraca koji su danas širom Federacije na ulicama tražili svoja prava. Glavni skup bio je u Sarajevu, a okupljeni se razilaze, nakon što su okončani pregovori predsatvnika boraca i Vlade FBiH. Protesti su protekli mirno, a nastavak pregovora zakazan je za petak 27. maja. Navodno će Vlada krenuti u hitnu izradu zakona koji bi omogućio nezaposlenim demobilisanim borcima bez ikakvih primanja da dobijaju 25 posto od prsoječne plaće u FBiH.  Protesti u Sarajevu okonačni su bez ijednog incidenta.

Iz Vlade FBiH su dobili garancije da će izvršiti pritisak na Parlament da Rezolucija bude usvojena.

Zahtjevi iz Rezolucije 

– Borački dodatak na osnovu vremenske pripadnosti provedene u ratnim jedinicama za pripadnike ARBiH i HVO na jednako – pravnoj distanci i pravu kakvo to imaju i pripadnici boraca VRS koji obilježavaju 9. januar stvaranja Republike Srpske, oružanom pobunom rušenjem ustavno-pravnog poretka Republike Bosne i Hercegovine.

– Da se prekine sa finansiranjem za tzv. temeljna boračka udruženje i saveze u FBiH čiji iznos na godišnjem nivou od općine preko kantona do Federacije iznose preko 180 miliona KM.

– Da se uvede jedinstven registar i objavi javno spisak svih pripadnika ARBiH i HVO kako bi se moglo utvrditi revizija pripadnosti ko su pravi a ko lažni pripadnici boračke populacije i njihova spoznaja o učešću u ratu.

– Da se 550 milona KM koje Federalno ministrstvo koristi za brigu boračke populacije i 180 miliona KM za finansiranje tzv. utemeljenih boračkih udruženja, saveza i druga kantonalna sredstva prebace u svrhu boračkog dodataka za sve pripadnike učesnike rata. Što je više nego dovoljno da svaki pripadnik-učesnik rata dobije pravo na borački dodatak.

– Da se utvrdi i procesuiraju osobe koje su nelegalno uvodili pripadnost u oružane formacije ratnih jedinica sa početkom učešća u ratu od 18. 09.1991. godine, iako se zna da u tom vremenu nisu postojale nikakve vanistitucionalne, niti institucionalne ratne jedinice.

– Da se ne usvoji novi Zakon koji je kao nacrt o pravima boraca bez prethodne javne rasprave stavljen u parlamentarnu proceduru.

NAP