Home » ZDK otvara Centar za skrining raka dojke u Visokom

ZDK otvara Centar za skrining raka dojke u Visokom

Organizovani Program skrininga raka dojke u Zeničko-dobojskom kantonu, kojeg je sačinio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) te koji se u tom kantonu provodi od 2019. godine, nastavit će se realizirati i tokom ove godine, za što je opredjeljeno 450.000 KM.

Ovo je za Fenu potvrdila načelnica Službe za kvalitet, projekte i promociju zdravlja INZ-a Selvedina Spahić-Sarajlić.

Prije toga, provodio se drugačiji program skrininga raka dojke, takozvani oportuni, u sklopu kojeg su se žene same prijavljivale te dolazile u zdravstvene ustanove tog kantona kako bi uradile spomenuti pregled.

INZ vrši organizaciju, monitoring i evaluaciju, a program je u petak usvojila i Vlada ZDK, dodala je Spahić-Sarajlić.

“Mi smo, zajedno s našim italijanskim partnerom Regijom Pijemonte i organizacijom Rete, i Ministarstvom zdravstva i Vladom ZDK-a te Kantonalnom bolnicom Zenica, ušli u program organiziranog skrininga, u sklopu kojeg se žene pozivaju da dođu na pregled. Imamo ekspertizu i kroz cijeli proces pratimo ishod liječenja, što je jedna novina na području našeg kantona. Osigurana su sredstva za daljnji nastavak, kako bi ovaj projekt prešao u program, znači nešto što će stalno da bude dostupno našim sugrađankama i stanovnicama ZDK-a, starosne dobi od 50 do 60 godina”, kazala je Spahić-Sarajlić.

Ona napominje kako neosigurane osobe finansira Vlada ZDK, a osigurane Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK-a.

Trenutno su, ističe, uspostavljeni lokalni skrining centri u Zavidovićima, Maglaju, Žepču, Tešnju i Zenici.

“Kapitalnim ulaganjima koje je Vlada ZDK predvidjela u ovoj godini, pokrećemo otvaranje centra u gornjem, tzv. dijelu kantona uzvodno uz rijeku Bosnu. Taj će se mamograf instalirati u Visokom, čime ćemo zaokružiti cijelu priču. Ono što je dobro je da su sve vlade do sada pratile ovaj program i investiraju. Prošle, odnosno u ovoj godini je instaliran mamograf sa tomosintezom u Općoj bolnici Tešanj i to je prvi mamograf sa tomosintezom na području našeg kantona. U Federaciji Bosne i Hercegovine takav mamograf jedino ima još Klinički centar u Sarajevu”, istakla je Spahić-Sarajlić.

U sklopu ovog programa, koji je rađen “paralelno s oportunim skriningom”, poslano je 13.000 pozivnih pisama, ali, kaže, nažalost, odziv žena još je uvijek jako slab.

“Urađeno je nekih 2.000 mamografija. S obzirom da je bila korona i sve to, naravno da to nije obuhvat koji mi želimo. Ali, mislim i nadamo se, s obzirom da i mediji, udruženja pa i cijela zajednica rade na podizanju svijesti, da će u narednom periodu odaziv žena biti bolji i da ćemo ih puno više pregledati, te, možda ružno zvuči, ali u ranoj fazi otkriti promjenu, ukoliko postoji”, kazala je Spahić-Sarajlić.

Očekivano, dodalo je, 10 posto urađenih mamografskih pregleda bilo je sumnjivih, a od toga oko pet posto bilo je karcinoma.

“Ono što je poražavajuće, više od broja karcinoma, je  da se otkrivaju jako kasno. Što govori u stvari da mi, na ovom području, do sada nismo imali dobro organizirani skrining ili da nemamo zaista razvijenu svijest populacije da se javlja na preglede. Žene se obično jave kada osjete simptome, što je, onda, neću reći kasno. Nije ni tada kasno, bolje da se jave kada se tek primjeti. Ali, vjerujte, ima situacija gdje se žene jave u jako odmakloj fazi karcinoma i gdje nama, apsolutno, nije jasno kako je mogla to da krije od sebe i ukućana. U kakvom se stanju žene jave, gdje je već razoreno i tkivo dojke”, upozorila je Spahić-Sarajlić.

Ukoliko bude bilo potrebno, najavljuje Spahić-Sarajlić, rebalansom će biti osigurano i više sredstava, od za ovu godinu predviđenih 450.000 KM.