Home » ZDK: Policiji dolijao Zavidovićanin koji je skrnavio groblja u Žepču

ZDK: Policiji dolijao Zavidovićanin koji je skrnavio groblja u Žepču

U proteklom periodu, na području u nadležnosti Policijske stanice Žepče, izvršeno je više krivičnih djela krađa sa mjesnih grobalja u naseljima: Vinište, Osova, Milišić, Vrbica, Debelo Brdo, Brezici, Matijevića Brdo i Globarica (Devetine). Prilikom činjenja ovih krivičnih djela, sa nadgrobnih spomenika skidani su i otuđivani mesingani dijelovi: križevi, svijećnjaci, vaze, lampinjoni, okvirovi slika i kipovi, a sa mjesnog groblja u Brezicima u tri navrata otuđeni su bakreni oluci i limovi sa kapele.

Od strane Policijske stanice Žepče sačinjen je Plan mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja ovih krivičnih djela, te su u proteklom periodu preduzimane intenzivne operativne aktivnosti policijskih službenika na terenu na lociranju, identifikovanju i lišavanju slobode počinitelja istih. Kao rezultat navedenih aktivnosti, dana 20.04.2016. godine, zbog sumnje da je počinilo navedena krivična djela, od strane policijskih službenika lišeno je slobode lice P.K. iz Zavidovića i nad istim je u službenim prostorijama zavedena kriminalistička obrada.

Tokom kriminalističke obrade potvrđena je opravdanost sumnji, te je utvrđeno da je navedeno lice vršilo navedena krivična djela radi pribavljanja imovinske koristi na način da je otuđene mesingane i bakrene dijelova sa grobalja prodavalo na području Zavidovića, licima koja vrše preprodaju sekundarnih sirovina. Izvršenim provjerama, od strane policijskih službenika kod navedenih lica pronađen je manji dio otuđenih mesinganih predmeta, dok je dana 21.04.2016. godine, na osnovu naredbe Općinskog suda u Zavidovićima, izvšen pretres stana u kojem živi lice P.K. i tom prilikom su pronađeni određeni predmeti koji će poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku na rasvjetljavanju krivičnih djela izvršenih na navedenim grobljima.

Službenici Policijske stanice Žepče nastavljaju aktivnosti na kompletiranju i dokumentovanju navedenih krivičnih djela, a nakon prikupljanja svih dokaza i obavještenja, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona će biti dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca protiv lica P.K., rođenog 1964. godine, iz Zavidovića, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Povreda mira pokojnika“ iz člana 379. Krivičnog zakona F BiH i „Krađa“ iz člana 286. Krivičnog zakona FBiH.

 

 

Odsjek za odnose sa javnošću,

                                                                                                                                   analitiku i planiranje MUP-a ZDK