Home » Zenička firma u Doboju dobila milionski posao u međunarodnoj konkurenciji

Zenička firma u Doboju dobila milionski posao u međunarodnoj konkurenciji

Preduzeće TPS d.o.o. Zenica (bivši Bosio) je potpisalo ugovor o izgradnji linije za toplo pocinčavanje u Doboju sa fimom Dobojinex d.o.o Doboj, saznaje Zenicablog. U konkurenciji sa firmama iz Italije i Turske, investitori su se odlučili dodijeliti milionski posao domaćoj firmi.

-Prof. dr. Jusuf Duraković, vlasnik preduzeća TPS d.o.o. Zenica, ne krije zadovoljstvo odnosom investitora prema ulaganju u okoliš. O koliko velikom poslu je riječ, govori podatak da je projektom predviđeno da se samo u zaštitu okoliša uloži skoro jedan milion KM. To jasno ukazuje na opredijeljenost investitora da se fabrika treba izgraditi prema svjetskim standardima.

-Ovakvim odnosom će se zaista na savremen način riješiti pitanje bijelih dimova tokom procesa pocinčavanja, kiselih para u zatvorenoj tehnološkoj pripremi, kao i iskorištenje otpadne toplote dimnih plinova, te regeneracija fluksa. Linija će biti potpuno automatizovana sa mogućnošću daljinskog pristupa svim parametrima tokom proizvodnje. Kompletan posao podrazumijeva projektovanje, izradu svih postrojenja i puštanje u pogon. Oprema koja se planira ugraditi je od renomiranih svjetskih proizvođača i ovo će biti najsavremenija linija toplog cinka u BiH sa dužinom kada od 13 m, ističe Duraković.

Sve ovo je još jedan dokaz da u ovoj zemlji ima sposobnih i hrabrih ljudi koji se mogu i žele uhvatiti u koštac sa veoma složenim i kompleksnim projektima. Profesor Duraković naglašava da je preuzeti rok od 12 mjeseci kratak, ali uz dobar tim projektanata i dobru organizaciju iskreno se nada da će sljedeće godine, uz obostarno zadovoljstvo, pustiti u pogon liniju toplog cinka u Doboju.

Zenicablog.com