Home » Kantonalna bolnica Zenica: Dogovor o plaćama postignut, ali štrajk nije otkazan

Kantonalna bolnica Zenica: Dogovor o plaćama postignut, ali štrajk nije otkazan

Mogući štrajk zdravstvenih radnika članova NSS JU KB Zenica tema je koja zaokuplja građane ZDK. Predsjednik Bolničke organizacije NSS doc. dr. sci. Ermin Čehić kaže da je štrajk više od 1.300 članova Kantonalne bolnice Zenica najavljen još u martu ove godine kada je donesen pravilnik sa smanjenim koeficijentima za plate.

On je kazao da su pisali primjedbe na Pravilnik o radu, ali koje nisu usvojene.

U tim primjedbama traženo je da uz novu satnicu zadržimo tzv. „stare“ koeficijente. Menadžment Bolnice prilikom izrade Pravilnika nije usvojio naše primjedbe pa su radnici dobili nove ugovore sa smanjenim koeficijentom. Zbog toga je Predsjedništvo NSS Bolnice pokrenulo zakonske procedure za stupanje u generalni štrajk članova NSS naše organizacije u KB Zenica.

Patria: Ali direktor KB Zenica izjavio je da prihvata vaš zahtjev i da će vratiti „stare“ koeficijente?

Na inicijativu Predsjedništva našeg Sindikata i prisutnih delegata u utorak sam zatražio sastanak sa direktorom bolnice. On je prihvatio i ja sam na osnovu glasanja svih delegata zatražio da se prihvati vraćanje „starih“ koeficijenata, kao jedini uvjet, a da ćemo o ostalim zahtjevima NSS nastaviti pregovore u putem Mirovnog vjeća koji su obavezni u okviru pripreme štrajka. U srijedu smo predali zahtjev za koji su glasali svi delegati i članovi Štrajkačkog odbora kao i članovi Predsjedništva bolničkog sindikata. Jučer je menadžment JU KB Zenica pismeno potvrdio da prihvata naš zahtjev.

Patria: Ako je uprava JU KB Zenica prihvatila zahtjev NSS za vraćanje „starih“ koeficijenata zašto onda niste donijeli odluku o otkazivanju generalnog štrajka u Bolnici?

Zbog toga što želimo da se dogovor i ispuni. Svjesni smo da se može ispuniti samo iz sredstava predviđenih budžetaom za 2018. i da će postati aktivan za januarsku platu, ako budžet, tačnije vanbudžet, budu usvojeni na Skupštini Kantona. Prijedlog vanbudžeta daje Vlada Kantona i zbog toga nismo otkazali generalni štrajk. Ali važno je da smo postigli da sada uprava Bolnice traži vraćanje „starih“ koeficijenata za sve uposlenike JU KB Zenica.

Patria: Dakle najavljivano povećanje plata najavljeno od Sindikata ljekara od 15% počevši postepeno od 2018. zavisi od toga hoće li usvojiti budžet odnosno vanbudžet?

Naravno, to je i rečeno tijekom dogovora našeg NSS sa menadžmentom. Uostalom nikakav sporazum niti ugovor sa Sindikatom liječnika nije potpisan, a nije moguće imati dva Pravilnika u KB Zenica što bi bio slučaj da je Ugovor sa Sindikatom liječnika potpisan.

Patria: Zašto se Sindikat ljekara ogradio od vašeg štrajka i da li su tražili povećanje plata i za članove NSS tj. ostalo neljekarsko osoblje u Bolnici?

Sindikat lječnika nije tražio povećanje plata za ostalo neliječničko osoblje nego samo za liječnike. A zašto je to tako i zašto se ogradio morate pitati Predsjedništvo tog sindikata. Mislim da su izdali i neko saopćenje povodom toga.

Patria: Ako je menadžment pristao da poveća koeficijente neljekarskom osoblju u Bolnici znači da u vanbudžetu neće biti dovoljno novca da povećaju plate ljekarima za najavljenih 15%?

Vidite naš NSS zatražio je da se „stari“ koeficijenti vrate svim radnicima u Bolnici pa i liječnicima. Tako da bi se povećanje plaća odnosilo na sve uposlenike JU KB Zenica i iznosili bi nekih 7 do 8%.

Patria: Znači NSS i vi kao Predsjednik tražite jednako povećanje plata za sve?

Upravo tako. Nije uredu da povećanje plaća ide samo nama liječnicima, a da se ostalom neliječničkom osoblju u Bolnici smanje koeficijenti. To iz razloga što obračun za izvršene usluge zdravstvene zaštite koje pruža JU KB Zenica poznaje samo tim kao pružatelja usluge. A tim čine i liječnici i medicinske sestre/tehničari, ali i drugo nemedicinsko osoblje koje servisira takve usluge (kuharice, vozači, serviseri……).

Uostalom to ne bi bilo u redu ni sa moralnog i socijalnog stanovišta jer se radi o više od 1.300 ljudi koji nisu liječnici, a rade u JU KB Zenica.

Patria: Šta je sljedeći korak?

NSS JU KB Zenica nastavlja pripreme za eventualni štrajk. Trenutačno čekamo odgovor iz Vlade Kantona jer smo zatražili da nam dostavi spisak članova Mirovnog vijeća koje po Zakonu o štrajku mora posredovati prije početka generalnog štrajka. Naime naš Kanton još nema imenovano Mirovno vijeće. Paralelno sa tim vodit ćemo pregovore o ostalim primjedbama na Pravilnik. Istovremeno već tri dana se vodi i arbitraža kojom se unutar JU KB Zenica utvrđuje način rada Bolnice u uvjetima generalnog štrajka. Nastavak arbitraže je u ponedeljak, a nastavak pregovora o izmjeni pravilnika će biti zakazana za idući tjedan.

Patria: Ipak štrajk zdravstvenih radnika je nepopularan i krajnje rješenje. Da li radite sve u pregovorima da ga izbjegnete?

Svjesni smo odgovornosti sindikata tijekom štrajka. Svjesni smo i da tijekom štrajka neće biti plaćeni sati i dani provedeni u štrajku. Svjesni smo i da pacijenti već negoduju protiv toga. Uostalom, pratite situaciju u Sarajevu gdje u štrajku nije preko 50% uposlenika (KCUS nije u štrajku), pa se već javlja negodovanje stanovništva i pojedinih udruženja građana. Ali mi se jednostavno moramo boriti za ostvarivanje minimalnih socijalnih prava za preko 1.300 radnika koji već 10 godina jedini ne primaju regres na području Kantona.

Ipak se nadamo da ćemo ispoštovati dogovor postignut jučer sa menadžmentom, te uspješno dovršiti pregovore o izmjeni Pravilnika naše ustanove kako do štrajka koji nitko ne želi ne bi došlo.

Patria