Home » Nova oprema u Kantonalnoj bolnici Zenica

Nova oprema u Kantonalnoj bolnici Zenica

Pacijentima u Zeničko dobojskom kantonu (ZDK) od danas je u Kantonalnoj bolnici Zenica na usluzi novi uređaj za kompjutersku tomografiju (CT), te novi digitalni RTG aparat.

Puštanjem u rad novih aparata znatno će biti povećan kvalitet usluga pacijentima, smanjene liste čekanja, ali će u svakodnevnom radu, u odnosu na stare aparate, novi donijeti znatne uštede, istaknuto je tokom prezentacije na Odjelu radiološke dijagnostike najveće zdravstvene ustanove u ZDK.

Naglašeno je da je po prvi put u BiH instalirana takozvana komandna soba u kojoj ljekari na jednom mjestu u realnom vremenu imaju sve rezultate dijagnostičkih pretraga koje su urađene pacijentu.

Za nabavku savremenih dijagnostičkih aparata u Kantonalnoj bolnici Zenica Vlada ZDK izdvojila je 650.000 BAM.

BHRT