Home » U Zenici održan radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona

U Zenici održan radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona

U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, dana 18.02.2016. godine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, organizirovan je radni sastanak rukovodstava Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. Sastanak su predvodili predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Draženka Subašić i Josip Kvasina, predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona. Pored predstavnika OSCE-a sastanku su prisustvovali i zamjenici predsjedavajućih ova dva kantona i sekretari skupština oba kantona.
Cilj ovog, prvog, radnog sastanka je bio da rukovodsva skupština međusobno razmjene iskustva sa ciljem unapređenja rada skupština i osnaže one procese za koje imaju zajednički interes i koje mogu zajednički sprovoditi. Razgovaralo se i o usaglašanju i zajedničkim principima rada i djelovanja prema višim nivoima vlasti.
U izjavi za medije predsjedavajuća Subašić je kazala: “S obzirom na samu blizinu kantona, vežu nas zajednički projekti koji će se dešavati u budućnosti. Ovo je bio incijalni sastanak i sigurno je da će naša dva kantona zajedno nastupati, posebno kada je riječ o Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, ukoliko nađu zajednički interes”, dok je predsjedavajući Skupštine Srednjobosanskog kantona naglasio slijedeće: “Razgovarano je o nekim zakonima iz podijeljene nadležnosti, koji se tiču života građana ova dva kantona, a najviše se razgovaralo o oblastima finansija, obrazovanja i zdravstva“.
Predstavnici misije OSCE-a su iskazali zadovoljstvo povodom današnjeg sastanka, te izrazili spremnost da podrže napore u smjeru međusobne saradnje Skupština Zeničko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona. U konačnici je generalni zaključak bio da se sastanci ovog tipa korisni za sve i da ih je potrebno održavati češće.

Stručna Sužba Skupštine ZDK