Home » Ahmetspahić: Reakcija i demant neistinitih navoda gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića

Ahmetspahić: Reakcija i demant neistinitih navoda gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića

Naidin Ahmetspahić iz Nemile, čije ime je u više navrata dovođeno u vezu sa određenim pravnim postupcima i propustima Gradske uprave, upućuje medijima i javnosti saopćenje-reakciju, u cilju iznošenja činjenica o događajima iz 2016., koje aktuelni gradonačelnik Fuad Kasumović, veže za njegovo ime.

Povodom neutemeljenih, proizvoljnih i neistinitih navoda, koje je u više javnih istupa, uključujući i posljednju sjednicu Gradskog vijeća, iznio gradonačelnik Grada Zenica Fuad Kasumović, obraćam se sa javnom reakcijom, te demantom onog što je dotični iznio, vežući te navode za nekoliko imena, uključujući moje.

Obzirom da su elektronski i drugi mediji dužni objaviti reakciju u cjelosti, prema više propisa koje regulišu zakoni BiH i propisi o emitovanju, molim da se ova reakcija tretira kao službeni demanti, jer ću u protivnom biti prisiljen poduzeti druge pravne korake.

Nije odgovorio na dva poziva

Gradonačelnik je, pominjući navodni propust više osoba, uključujući mene, naveo da smo propustili odgovoriti na “tamo neki email” 2016. godine.

Zbog građana i javnosti, koje svjesno i vješto pomenuti manipulira, dužan sam iznijeti činjenicu i dokaze da sam 5. oktobra, a potom i mjesec dana kasnije, 4. novembra 2016. bio u grupi ljudi koja je dobila KOPIJU emaila, kojeg su predstavnici međunarodnih organizacija uputili Gradonačelniku Zenice.

Pomenuti emailovi su, naglašavam prilažući dokaze, upućeni na dvije službene email adrese gradonačelnika i Gradske uprave Zenice [email protected] i [email protected], te na još niz adresa, uključujući gradonačelnikove savjetnike, nekoliko konsultanata EU i nekoliko fizičkih osoba sa područja Zenice.

Pismo u naslovu ima – Letter to Mayor of Zenica City – Pismo Gradonačelniku Zenice. Njegov sadržaj nedvojbeno upućuje na potrebno postupanje gradonačelnika Zenice od kojeg se traži da putem gradskih službi osigura salu, pripremi i provede javnu raspravu.

U e-mail poruci se navodi da je jedna od navedenih adresa, koja pripada predsjedniku Mjesne zajednice Nemila Nijazu Lužiću, tehnički neispravna te se Gradonačelnik moli da sadržaj emaila učini dostupnim i Lužiću. Lično sam isprintao dopise i predao ih Lužiću, njegov stav je  bio “da će sačekati da dobije zvaničan dopis od Gradonačelnika”, kako je i navedeno u samom tekstu mail-a.

Naknadno će se potvrditi da on kao predsjednik Savjeta Mjesne zajednice nikada od Gradske uprave nije dobio bilo kakav dopis, niti je kontaktiran po ovom pitanju. U prvom pismu od gradonačelnika se zahtjeva da uz angažman gradskih službi organizuje javnu raspravu sa lokalnim stanovništvom u MZ Nemila po pitanju trase autoputa.

  Vlada ZDK odobrila sredstva za robne pakete i program samozapošljavanja Start-up 2022

U drugom e-mailu od 4. novembra podsjeća se gradonačelnik na raniju obavezu po pitanju održavanja javne rasprave i da još uvijek nije pristigao odgovor po prethodnom dopisu, te se navodi da “u slučaju izostanka odgovora će se nastaviti sa daljnim aktivnostima na finalizaciji idejnog rješenja dionice autoputa sa verzijom trase koja je najbolja u skladu sa multikriterijalnom analizom”. Iz samog dopisa nije jasno koja je to varijanta.

Zašto je kopija e-maila upućena i meni?

Krajem 2015. godine, zbog određenih saznanja o promjenama na trasi autoputa na nekim dionicama samoinicijativno sam, kao pojedinac, tražio informacije od gradonačelnika rahmetli Husejina Smajlovića o informacijama koje ima Gradska uprava po pitanju trase autoputa kroz Nemilu, te se on obavezao provjeriti trenutni status kod nadležnih instanci. Nedugo nakon toga Gradska uprava je organizovala sastanak sa predstavnicima JP Autoceste FBiH i konsultantima iz Delegacije Evropske Unije na koji sam pozvan jer sam ranije iskazao interesovanje, a ja sam uz saglasnost organizatora na sastanak pozvao predsjednika MZ Nemila i Ekrema Čosića, tada gradskog vijećnika, koji je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. Februara 2015. godine, a na moju ličnu zamolbu inicirao donošenje Zaključka Gradskog vijeća o upućivanju Inicijative nadležnim instancama za iznalaženje trase koridora Vc van naseljenog područja Nemile.

Na sastanku smo dali određene informacije o svim specifičnostima Nemile, o potrebi da trasa autoputa zaobiđe naseljeno područje Nemile te zahtjevali da se po ovom pitanju mora održati javna rasprava gdje bi se lokalnom stanovništvu prezentirale moguće varijante idejnih rješenja za trasu kroz Nemilu.

Zbog prisustva na sastanku smo i uvršteni na mailing listu jer je ponuđena tabela sa evidencijom prisustva u koju smo sami unosili i kontakt podatke, tako smo i dobili na znanje e-mail koji je upućen gradonačelniku.

Gradonačelnik skreće pažnju sa vlastite odgovornosti

I na kraju, postavlja se pitanje: Zašto gradonačelnik spinuje i dezinformiše javnost?  Odgovor je vrlo jasan, a to je da on pokušava prikriti vlastitu odgovornost što kao gradonačelnik nije aposlutno ništa učinio kako bi zaštitio jedno područje grada Zenica od nepovoljne trase autoputa i svih posljedica koje ona donosi. Kako se postavio prema ovom pitanju tik nakon njegove pobjede na izborima 2016. godine on tako istrajava evo već peta godina.

Naidin Ahmetspahić, Nemila, Zenica