Home » Akcioni plan zaštite zraka u ZDK – bez NVO, u kontinuitetu

Akcioni plan zaštite zraka u ZDK – bez NVO, u kontinuitetu

U osvrtu objavljenom na web-stranici Eko Foruma 19.05.2020.g. je komentarisano donošenje Akcionog plana zaštite zraka u ZDK na 53.sjednici Vlade ZDK održanoj 30.04.2020.g. “samo” sa 15 godina zakašnjenja. I u aktivnostima koje su prethodile izradi tog plana te formiranju stručnog tima su i tada bile izostavljene NVO i javnost, ona druga strana zbog koje se i donosi akcioni plan. Ako na jednu stranu skupimo zagađivaće i institucije vlasti koje su zadužene za sprovođenje mjera monitoringa i organizaciju sistema zaštite okoliša a u sklopu njega i zaštite zraka, očito je izostavljena ona druga, važnija komponenta, JAVNOST i NVO. Znajući ove činjenice, na 22.sjednici Vlade ZDK održanoj 02.06.2020.g. poslanica Renić Sanja je postavila poslaničko pitanje i zatražila pismeni odgovor Ministarstva za okoliš ZDK. U prilogu je priložen dobijeni pismeni odgovor nadležnog resora Vlade u kojem su ponovno navedeni neistiniti navodi.

Potpuno se slažemo da su bili prisutni, sa jedne strane :

  • predstavnici svih općina, dakle predstavnici vlasti,
  • Arcelo Mittal, Natron Hayat Maglaj i svi ostali navedeni zagađivaći,
  • predstavnici institucija koje zarađuju za svoj život braneći naša prava da ih ne nabrajamo, dakle opet predstavnici vlasti, i
  • predstavnici pozvanih medija.

Potpuno se NE SLAŽEMO da su sa druge strane bili predstavnici javnosti i NVO jer ih ponovo nema, iz razloga poznatih izrađivaćima plana i organizatorima JAVNE RASPRAVE.

Prema ovome, tvrditi da je održana validna javna rasprava a da pri tom na njoj nisu sudjelovali predstavnici javnosti i NVO i da su zadovoljene zakonske norme koje propisuju postupak i sadržaj donošenja odluka u najmanju ruku ne odgovara istini i samo je nastavak kontinuiteta nesaradnje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK sa JAVNOŠĆU i posebno NVO iz oblasti zaštite okoliša.

Znajući da imamo nesreću da živimo u najurgoženijem kantonu u Federaciji BiH što se tiče zaštite okoliša, da imamo potkapacitirano Ministarstvo i po mogučnostima i po broju ljudi, da im je glavna djelatnost zbog toga prenos nadležnosti na one osposobljenije i spremnije, da im je najveći godišnji posao raspodjeliti novac dobijen od FZO Federacije kroz projekte na kantonalnom nivou bez bitnog uticaja na očekivane rezultate utroška tih sredstava na ukupno stanje zaštite okoliša, nismo ni očekivali NIŠTA VIŠE.. Dobili smo samo još jedan dokument u nizu na kojem su već poznati pojedinci ubrali honorare, materijal koji nikog ni na šta ne obavezuje i za čiji se ishod realizacije odmah u startu može reći – bačen novac.

Dokaz tome je da u programu rada Skupštine ZDK za 2020.g. nije predviđena ni jedna tačka iz oblasti zaštite okoliša a Fond zaštite okoliša Federacije 2020. godine neće raspisivati uobičajeni konkurs za prijavu projekata iz oblasti zaštite okoliša. Novac iz ekoloških naknada ove godine ode za pokriće kriminalnih projekata iz oblasti pandemije COVID-19. Živi nam bili i iduće godine, bilo Covida-19 ili ne, zagađenja će sigurno biti.

Alibegović Zlatan