Home » Arnel Isak: Vlada ZDK direktno učestvovala i finansirala projekte izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata na području Grada Zenica

Arnel Isak: Vlada ZDK direktno učestvovala i finansirala projekte izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata na području Grada Zenica

Usvojen je polugodišnji izvještaj o realizaciji programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu i kroz mnoštvo projekata realizovanih u lokalnim zajednicama, Vlada ZDK još jednom je dokazala kako ne opstruiše niti jedan projekat koji je u interesu građana.

Naprotiv, Vlada ZDK direktno je učestvovala i finansirala projekte izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata na području Grada Zenica.

Realizacijom projekata po programu utroška sredstava vodnih naknada završena je regulcija Ciganskog Potoka u naselju Perin Han kao i regulacija korita potoka Hrast u Putovićima.

  Uprava policije MUP-a ZDK partner u Programu “Povećanje sigurnosti u školama” (FOTO)

Pored toga u fazi realizacije su projekti regulcije potoka Baretnjak u Topčić Polju i regulacija Mutničkog potoka u MZ Perin Han.

U sklopu izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata trenutno se radi rekonstrukcija vodovoda u Vukotićima i razvodna mreža u naselju Briznik.

Izgradnja fekalne kanalizacije sliva potoka Mokušnice, MZ Vražale i fekalnog kolektor u naselju Hrustići projekti su koji ulaze u utrošak sredstava vodnih naknada.

Sve ono što je interes građana rješavamo u rekordnom vremenu.

Nismo izabrani da pričamo nego da radimo konkretne stvari za naše građane!