Home » Blokirani računi Rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH

Blokirani računi Rudnicima u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH

Porezna uprava Federacije BiH blokirala je račune Rudnicima uglja u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH. Razlog su višemilionska dugovanja javnim fondovima i dobavljačima. Radi se o sedam  rudnika na području TK, ZDK i SBK.  Prve reakcije stižu iz Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, konkretno,  Sindikat Rudnika Zenica obratio se Vladi FBIH, Poreznoj upravi i Elektroprivredi BiH,  da se za naplatu dugovanja nađu druge metode kako ne bi došla u pitanje isplata plaća rudarima.

  Objavljujemo najnovije ažuriranje rezultata izbora za ZDK, parlamente FBiH i BiH i Predsjedništvo BiH (FOTO)

rmu zenica-blikada racuna

Federalna.ba