Home » Boračka udruženja ZDK: Ishitrena i sramna odluka Skupštine ZDK

Boračka udruženja ZDK: Ishitrena i sramna odluka Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Budžet Zeničko- dobojskog kantona za 2016. godinu. Istom je prethodilo usvajanje amandmana u prijedlogu poslanice Amre Jupić, i to od opozicionih stranaka i dijela vladajuće stranke Savez za bolju budućnost, a koje je rezultiralo smanjenju cjelokupnog razdjela Ministartsva za boračka pitanja u iznosu od 100.000,00 KM. Poražavajuća je činjenica da je skupštinskom odlukom usvojen Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine ZDK br: 1/14), koji u svom članu 53. stav 2. propisuje da se sredstva za rad Ministarstva planiraju u iznosu od najmanje 4% redovnih budžetskih sredstava, a da se ovim amandmanom sredstva umanjuju. Uzimajući u obzir sve navedeno, ovim putem kantonalna boračka udruženja i Ministarstvo za boračka pitanja daju slijedeće saopćenje za javnost:
Kao prvo želimo dati hronološki prikaz otežanog rada Ministarstva za boračka pitanja u posljednje tri godine, i to sa aspekta nagomilanih dugovanja prema branilačkoj populaciji, sa ukupnim dugovanjima u iznosu od 3.382.249,89 KM, i to iz 2012., 2013., 2014. i početak 2015. godine, a na transferu- Medicinska rehabilitacija, koji je ovim amandmanom umanjen, dugovanja su iznosila 198.313,00 KM. Vlada Kantona, izmirila je dug je u cjelosti u augustu 2015. godine. Ovo je veoma važna činjenica kojom se vratilo povjerenje branilačke populacije u Ministarstvo kao organ izvršne vlasti i omogućilo normalan nastavak rada Ministarstva. Također, veoma je bitno naglasiti da je stupanjem na snagu novog Zakona o javnim nabavkama Ministarstvo bilo dužno provesti tendersku proceduru u izboru banjsko- klimatskih lječilišta, te je i ova otežavajuća okolnost pravovremeno rješena kako bi se omogućio nesmetani odlazak naših korisnika u banjska lječilišta. Sve navedeno dokazuje koliko je važno i prijeko potrebno postojanje transfera – Medicinska rehabilitacija za branilačku populaciju. Naglašavamo da određene kategorije branilačke populacije, kao što su ratni vojni invalidi i paraplegičari, obavezno moraju, i dijagnostički i terapijski, koristiti svake godine režim medicinske rehabilitacije. Ukupno pola zahtjeva za medicinsku rehabilitaciju Ministrastvo za boračka pitanja odbije, bez obzira na medicinsku opravdanost istih zbog nedostatka sredstava za ovu namjenu da bi se liječnje omogućilo braniocima sa najtežim povredama iz rata. Smatramo da je usvajanje amandmana kojim se smanjuje finansijski prikaz ( smanjuju raspoloživa sredstva) transfera- medicinska rehabilitacija za 100.000,00 KM, poražavajuće, nemoralno, ishitreno i krajnje opasno, jer se istim odaje utisak da je ovaj transfer nepotreban, koji u realnosti obezbjeđuje minimum zdravstvene njege ljudi zbog kojih smo mi danas tu. Također, naglašavamo da bez obzira u koju svrhu je navedeni iznos namijenjen, svaki razlog smanjenja bilo kojeg transfera ovog ministarstva je neuporediv sa zaslugama branilačke populacije, te samim tim nikada neće, i ne može biti opravdan.
KANTONALNA BORAČKA UDRUŽENJA:
Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja
Savez ratnih vojnih invalida ZDK
Zajednica udruga HVIDRA ZDK
UG RVI paraplegičara ZDK
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca ZDK
Zajednica udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja domovinskog rata ZDK
JOB „Unija veterana 92-95“ ZDK
Savez demobilisanih boraca 92-95 ZDK
Ministarstvo za boračka pitanja

RTVZE/Redakcija