Home » Budžet Grada Zenica prošle godine uprihodio 59.622.823,43 KM ili devet posto manje od plana

Budžet Grada Zenica prošle godine uprihodio 59.622.823,43 KM ili devet posto manje od plana

Gradsko vijeće Grada Zenica usvojilo je većinom glasova izvještaj o izvršenju budžeta te izvještaj o radu Gradske uprave za 2022. godinu.

Kako je u svom izlaganju istakla pomoćnica gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić, Grad Zenica je prošle godine ostvario prihode i primitke u iznosu od 59.622.823,43 KM ili devet posto manje od plana te za 16 posto više od ostvarenih prihoda i primitaka za 2021. godinu.

-U strukturi prihoda, u odnosu na planirane, porezni prihodi jedino su imali povećanu naplatu, dok su neporezni prihodi, primljeni tekući transferi, donacije, primljeni kapitalni transferi i kapitalni primici, imali smanjenu naplatu. S druge strane, ukupno ostvareni rashodi i izdaci Grada za prošlu godinu iznosili su 51.221.725,35 KM, a što predstavlja 78 posto planiranog iznosa te su za devet posto viši od izvršenih rashoda i izdataka u 2021. godini – kazala je Vojvodić.

Tako je, napominje, po završnom računu za 2022. godinu ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 8.401.098,08 KM.

-Tekući suficit, zajedno sa neraspoređenim akumulisanim suficitom iz 2021. godine, a koji je iznosio 645.592,47 KM, predstavlja ukupno akumulisani suficit u iznosu 9.460.690,55 KM – dodala je Vojvodić.