Home » CCI: Skupština i Vlada ZDK “probudile” se tek u drugom kvartalu 2016-te

CCI: Skupština i Vlada ZDK “probudile” se tek u drugom kvartalu 2016-te

Skupština i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, nakon izuzetno loših rezultata u prvom kvartalu, značajno su intenzivirali svoj rad u drugom kvartalu 2016. godine. To je zaključak koji se može izvući iz monitoringa Centra civilnih inicijativa, koji su danas u sjedištu Vlade i Skupštine ZDK prezentirali Ana Lučić i Ivica Čavar.

-Sa svega 16 mjera, razmotrenih u prva tri mjeseca ove godine, rezultat se do kraja polugodišta popeo na 53 razmotrene mjere. Pozitivan pomak ostvaren je isključivo zahvaljujući pomenutom povećanom intenzitetu rada u aprilu – dok je u ostala četiri mjeseca u kojima su održane sjednice Skupštine razmotreno tek po osam mjera svaki put, na tri sjednice u aprilu razmotreno ih je 21- kazao je Ivica Čavar, konsultant CCI-a za monitoring rada Skupštine i Vlade ZDK.

SZDK, na samom početku godine usvojila je Strategije razvoja ZDK za period 2016. – 2020., čime je ZDK prestao biti jedan od kantona bez vlastite strategija razvoja, dok dvije također vrlo značajne strategije – Strategija o borbi protiv korupcije u ZDK i Strategija omladinske politike na području ZDK – koje su, po programu rada, trebale biti utvrđene još prošle godine, još uvijek nisu realizovane. Program rada Skupštine ZDK za 2016. godinu usvojen je tek 23.02.2016., što znači da je prekršen Poslovnik o radu Skupštine koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Ovu poslovničku obavezu Skupština ZDK nije ispunila nijednom u zadnjih 10 godina.

SZDK je i dalje jedina kantonalna skupština bez profesionalno zaposlenih, a i bivši ministri iz reda Demokratske Fronte: Goran Bulajić, Bojan Gvozdenović i Hajrudin Žilić, nisu iskoristili pravo na korištenje „Bijelog hljeba“, čime su budžetu ZDK-a uštedili oko 100.000 KM.  Samo jedna poslanica Skupštine ZDK – Emira Drnda-Čičeklić (SDA) – u posmatranom periodu nije uzela učešće u diskusiji ni po jednoj tačci dnevnog reda, ali je postavila tri poslanička pitanja.

Vlada prekršila vlastiti Poslovnik o radu
Vlada prekršila vlastiti Poslovnik o radu

-Početkom mjeseca maja, tekuće godine, grupa od 17 poslanika Skupštine ZDK, podnijela je službenu Inicijativu za izmjenu Ustava ZDK, s ciljem uklanjanja diskriminacije iz Ustava i uspostavljanja istih prava za sve građane, odnosno omogućavanja i pripadnicima nekonstitutivnih naroda da budu birani na određene pozicije u vlasti i da imaju iste

Kao i Skupština, i Vlada ZDK je u prvom kvartalu imala slabu produktivnost, koju su popravili u drugo kvartalu.

-Rezultat Vlade ZDK u prvom polugodištu je otprilike na sredini svih polugodišnjih izvještaja ove vlade u posljednih šest godina- ističe Čavar. Vlada ZDK u prvom polugodištu nije usvojila nijedan strateški dokument, dok je jedina strategija koja se pojavila na sjednicama Vlade – Strategija razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015.-2020. godina – vraćena na doradu.

Kao i svaki put unazad 10 godina, Vlada ZDK je prekršila vlastiti Poslovnik o radu i Program rada, koji je u obavezi donijeti do isteka godine za narednu godinu, donijela sa zakašnjenjem- tek 18. marta 2016.

ZDK bilježi blagi pad nezaposlenosti, prema podacima Službe za zapošljavanje, sa 69.523 pao na 66.917. Sastavom Vlade ZDK krši se Zakon o ravnopravnosti polova, jer Vlada ZDK, ni u rekonstruisanom obliku, u svom sastavu nema nijednu ženu, a trebalo bi ih biti zastupljeno minimalno 40 posto.

Redakcija