Home » Centar ženskih prava nudi svoje usluge građanima Zenice

Centar ženskih prava nudi svoje usluge građanima Zenice

U Gradskoj upravi Zenice prezentirano je pružanje novih usluga za građane Zenice u saradnji sa Centrom ženskih prava.

Ova nevladina organizacija već 21 godinu kontinuirano vrši pružanje usluga iz oblasti porodičnog, radnog, socijalnog prava i zaštitu od diskriminacije. Od sada će u prostorijama stare zgrade gradske uprave dva puta mjesečno biti na usluzi građanima Zenice.

Za 10 mjeseci 2017. godine pružena je 1.441 usluga, a u 885 situacija bila su uključena djeca čija su prava na neki način ugrožena.

«U posljednje vrijeme imamo nekoliko prijava koje su alarmantne i koje se odnose na seksualno uznemiravanje maloljetnica i maloljetnika», navodi Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava.

Građani Zenice nemaju potrebu više se obraćati Gradskoj upravi tražeći pravne savjete. Dobrom saradnjom sa NVO Centar ženskih prava Gradska uprava, oformit će kancelariju u kojoj će građani Zenice dobiti potrebnu uslugu.

«Da li je to razvod braka, ostvarivanje prava na alimentaciju, porodičnu ili ličnu invalidninu, na stalnu novčanu pomoć i slično – to su prava iz porodičnog zakona i oblasti socijalne zaštite», objašnjava Sumea Mujkanović, v.d. pomoćnika gradonačelnika Zenice.

Usluge pravne pomoći su besplatne, a građani ih mogu dobiti dva puta mjesečno i u prostorijama Centra za socijalni rad.

Federalna.ba