Home » DEFINITIVNO: Pokrenut postupak likvidacije Banke Srpske

DEFINITIVNO: Pokrenut postupak likvidacije Banke Srpske

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je Odluku o pokretanju postupka likvidacije Banke Srpske i za likvidacionog upravnika imenovala je Petra Mićića, diplomiranog ekonomistu.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske a. d. Banja Luka – u privremenoj upravi 27. aprila koje nije bilo konačno isteka roka za prigovore na ovo rješenje.

– Imajući u vidu činjenicu da u zakonskom roku nije uložen prigovor Upravnom odboru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, predmetno rješenje o oduzimanju dozvole postaje konačno sa 11.05.2016. godine – saopštila je Agencija za bankarstvo RS.

Navodi se da će konačno rješenje biti objavljeno u Službenom glasniku RS i u dnevnim listovima na teritoriji Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

– Rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno je na prijedlog privremenog upravnika te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital Banke negativan i da akcionari Banke nisu, i pored više puta produžavanih rokova, obezbijedili povećanje kapitala Banke do propisanog zakonskog minimuma – navodi se u saopštenju.

Likvidacioni upravnik dužan će sačiniti plan likvidacije i postupak likvidacije provoditi po prioritetima.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je u obavezi da postupak isplate osiguranih depozita, odnosno depozita do 50.000,00 KM, pokrene najkasnije u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.

(Faktor.ba)