Home » Delegacija regije Pijemont posjetila ZZO ZDK

Delegacija regije Pijemont posjetila ZZO ZDK

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona posjetila je delegacija italijanske regije Pijemonte i razgovarali su sa direktoricom Mirzetom Subašić i pomoćnicom direktorice za zdravstvenu zaštitu Indirom dr. Mundžić, te pomoćnikom direktora Knatonalne bolnice Zenica Kasimom Spahićem.

Razgovarano je o unapređenju zdravstva u Zeničko-dobojskom kantonu.

“Posebna pažnja posvećena je projekatima skrininga i to malignoma dojke mamografskim pregledom, karcionoma grlića materice i kolorektalnog karcinoma, a pomoć italijanskih stručnjaka bila bi edukacija i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, koji bi direktno bili uključeni u realizaciju navedenih projekata skrininga. Drugi projekt bio bi organizacija onkološke mreže u Zenici”, kazala je Mirzeta Subašić, direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

  Premijer ZDK-a Mirnes Bašić najavio nastavak podrške izgradnji spomen-kompleksa Javorje

Obzirom da je već ranije potpisan protokol o saradnju između regije Pijemont i Zeničko-dobojskog kantona, nastavak saradnje od posebnog značaja će biti za unapređenje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zeničko-dobojskog kantona.