Home » Duraković: Metalurški postaje Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka, UNZE pokreće i Odsjek elektrotehnike

Duraković: Metalurški postaje Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka, UNZE pokreće i Odsjek elektrotehnike

Univerzitet u Zenici priprema otvaranje Odsjeka za elektrotehniku i informacijske tehnologije, a danas su dobili saglasnosti za preimenovanje Metalurško-tehnološkog fakulteta te za otvaranje trećeg ciklusa studijskog programa Kultura i identitet – potvrdio je Feni rektor tog univerziteta prof. dr. Jusuf Duraković.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, naime, danas je na svom zasjedanju usvojila Elaborat o opravdanosti promjene naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka UNZE-a, kao i o pokretanju studijskog programa Kultura i identitet, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu UNZE-a.

-Filozofski fakultet otvorio je treći ciklus ovog studija, koji je danas i zvanično potvrđen na sjednici Vlade ZDK-a. To je još jedan doprinos razvoju obrazovnog procesa na UNZE-u, u smislu osposobljavanja kadrova za edukaciju na Filozofskom fakultetu te generalno razvoj UNZE-a. Isto tako, danas je Vlada ZDK dala saglasnost na izmjenu naziva Metalurško-tehnološkog fakulteta u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka UNZE-a, čime se stvaraju pretpostavke da se na UNZE-u počinju razvijati i prirodne nauke. Na ovakav način stvaramo uslove da se počnemo ozbiljno baviti i sa istraživanjima u oblastima prirodnih nauka, a prirodno je da to bude na Fakultetu inžinjerstva i prirodnih nauka, jer imamo dosta laboratorija, opreme i nastavnika na Institutu ‘Kemal Kapetanović’ – kazao je Duraković.

Prilika će to biti, kako je dodao, da se i na neki način spomenuti fakultet preorjentiše, u smislu primarnog bavljenja naukom.

-Ostavljamo taj dio inžinjerstva u nazivu fakulteta, iz prostog razloga jer, trenutno, egzistiraju studijski program Metalurškog inžinjerstva, zatim Inžinjerstvo zaštite okoliša, Inžinjerstvo zaštite na radu…Tako da ostaju ti studijski programi inžinjerstva, ali je fokus dat da se možemo baviti i prirodnim naukama – kazao je Duraković, koji je dodao kako se na tom fakultetu obrazuju i stručnjaci iz oblasti nemetalnih materijala.

Studijski program Elektrotehnika i informacijske tehnologije na tom, inače najmlađem bh. javnom univerzitetu, trebao bi startati od naredne godine, odnosno akademske 2024/2025. godine.

-Današnja Olimpijada u robotici za Bosnu i Hercegovini, koju već treću godinu mi organizujemo, pokazuje da je budućnost u robotici, a danas se ne možemo ozbiljno baviti istraživanjima iz bilo kojih oblasti, kada je u pitanju tehnika, bez inžinjera elektrotehnike. Tako da su se stvorili svi uslovi da se na UNZE-u otvori studijski program Elektrotehnike i informacijskih tehnologija. Na ovaj smo način htjeli da, jednostavno, pokrijemo područje elektrotehnike i informacijskih tehnologija, a to su kadrovi koji bi radili za telekome i firme koje se bave uvezivanjem informacionih sistema. Na našem Politehničkom fakultetu postoji Odsjek za softversko inžinjerstvo, a ovako bismo imali studijski program Robotiku, koji već egzistira, zatim studijski program za Elektrotehniku i informacijske tehnologije pa bismo na taj način, u saradnji sa našim Institutom ‘Kemal Kapetanović’, stvorili bazu za ozbiljno istraživanje u tehnici – smatra Duraković.

Nije odlučeno da li će Odsjek elektrotehnike i informacijskih tehnologija biti na Politehničkom ili na Mašinskom fakultetu, na kojem ima dosta opreme i Odsjek za robotiku.

– Mislim da ćemo dobiti i podršku Vlade ZDK-a za otvaranje jednog ovakvog studijskog programa. Tokom ove godine pokrenut ćemo aktivnosti na izradi elaborata i dobijanja saglasnosti od Vlade ZDK, a taj bi studijski program zaživio od 2024/2025. godine – najavljuje Duraković.