Home » Dvije nove inicijative Rame Isaka koje bi uveliko mogle zaustaviti odlazak mladih ljudi i olakšati život najugroženije skupine penzionera (VIDEO)

Dvije nove inicijative Rame Isaka koje bi uveliko mogle zaustaviti odlazak mladih ljudi i olakšati život najugroženije skupine penzionera (VIDEO)

Aktuelni zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Ramo Isak, danas je podnio dvije nove inicijative koje bi uveliko mogle zaustaviti odlazak mladih ljudi i olakšati život najugroženije skupine penzionera.

„Podnosim inicijativu da Vlada Zeničko-dobojskog kantona napravi uredbu kojom se obavezuju sve javne ustanove, državne službe i zdravstvene ustanove da će omogućiti obavljanje pripravničkog staža svim osobama nakon diplomiranja radi sticanja potrebnog radnog iskustva u cilju daljnjeg zaposlenja.To je jedan od konkretnih načina kako da sačuvamo mlade ljude u našem kantonu i državi“, pojasnio je Isak te dodao:

„Širom kantona ljudi se žale kako imaju problem zbog niskih penzija.Tražim od Vlade da se nađe mogućnost i način da svi penzioneri sa minimalnom penzijom u ZDK ostvare dodatno primanje u iznosu od 100 KM mjesečno“.

  Ministarstvo okoliša ZDK-a potpisalo ugovore s lokalnim zajednicama za projekte zbrinjavanja otpada

Kao zastupnik u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, Ramo Isak predložio je mnoštvo inicijativa korisnih za sve građane.

To dokazuje da se za svaku inicijativu koja je u interesu građana detadljno priprema na političkom i stručnom planu.

Ramo Isak pokrenuo je i inicijativu da se svim porodiljama na području Zeničko-dobojskog kantona poveća naknada na 1.000,00 KM za vrijeme njihovog porodiljskog bolovanja. Na taj način usklađen je statusa porodilja sa drugim kantonima, i omogućen je stimulativan odnos prema politici nataliteta u kantonu i materijalna podrška porodicama sa djecom.