Home » Dvije zeničke srednje škole dobile donaciju od skoro 400.000 KM

Dvije zeničke srednje škole dobile donaciju od skoro 400.000 KM

Na svom Facebook profilu ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić je objavio da su, u okviru projekta “Analiza infrastrukturnih potreba obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini”, koji se finansira od strane EU, među 20 objekata, prošle i dvije srednje škole iz Zenice, i to: Mješovita srednja industrijska škola i Srednja mješovita škola „Mladost“.

Obje škole će dobiti po 100.000 eura za infrastrukturne radove. Novac za ove namjene bit će operativan naredne godine.

Cilj projekta je poboljšati pristup kvalitetnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini, kroz poboljšanje infrastrukture.

– Sve aktivnosti projekta bi trebale dovesti do poboljšanja infrastrukture u odabranim srednjim stručnim školama i javnim predškolskim ustanovama – stoji u objavi ministra Kozlića.

  Prilivi u budžetu Zenice u prvom kvartalu veći za šest posto

Projektom su planirana sredstva od 4 miliona eura ( 2 miliona eura za 20 srednjih stručnih škola i 2 miliona eura za 20 javnih predškolskih ustanova). Radna grupa Projekta broji 13 članova nadležnih ministarstava u Bosni i Hercegovini, te predstavnike Ekspertnog tima i delegacije EU.

Na osnovu valorizacije i procjene infrastrukturnih potreba odgojno-obrazovnih ustanova od strane članova Ekspertnog tima odabrano je 20 srednjih stručnih škola i 20 javnih predškolskih ustanova sa područja Bosne i Hercegovine.

Izvor: zenit.ba