Home » E-recepti uskoro i u ZDK

E-recepti uskoro i u ZDK

Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja ZDK priredio je danas u sjedištu Vlade ZDK prezentaciju aplikativnog softvera za elektronske recepte, kao dio reformskih procesa i započete informatizacije zdravstva u ovom dijelu BiH. Tvrde kako će zamjena papirnatih sa elektronskim receptima pojednostaviti rad u ambulantama, olakšati građanima s lijekovima i donijeti značajne uštede u budžetima nadležnih institucija.
– U ovoj godini na recepte su u budžetu planirana 24 miliona KM, godišnje se izda 2 miliona i 200 hiljada recepata, oni se obrađuju mehanički u domovima zdravlja i u Zavodu, što je neodrživo i traži bolja rješenaj. E- recepti su dobra zamjena, tvrdi Senaid Begić, direktor ovog Zavoda. U Sarajevskom i u Unsko- sanskom kantonu efekti provođenja ovog projketa su već vidiljivi. Ogledaju se u boljoj dostupnosti lijekova pacijentima i relaksaciji budžeta, tvrdi projket- menadžer Samir Dedović, direktor sarajevske firme Medit.
– U Sarajevu oko 40 posto manje pacijenata posjećuje timove porodične medicine. 154 apoteke su elektronski uvezane, 402 korisnika to koristi, mjesečno se izda oko 370 hiljada elektronskih recepata, a uštede takvog rada u budžetu su oko 8 posto, tvrdi Dedović.
U domovima zdravlja hvale ovakvu praksu informatizacije, bez obzira što još nisu stvoreni tehnički preduslovi svih aktera na tom putu, što je kočnica i zaživaljavanju elektronskih zdravstvenih knjižica. Begić tvrdi kako će štede opravdati sve ovo što se radi, iako su zasad osigurana samo inicijalna sredstva, a nada se da će korisnost projketa pridobiti naklonost Vlade ZDK, odnosno Ministarstva zdravstva i Fonda zdravstvenog osiguranja za ostala neophodna sredstva.

RTVZE

Tags