Home » ELSA Zenica i Pravni fakultet UNZE naučna konferencija “Klimatske promjene i zaštita okoliša u BiH”

ELSA Zenica i Pravni fakultet UNZE naučna konferencija “Klimatske promjene i zaštita okoliša u BiH”

ELSA Zenica uz podršku Pravnog fakulteta UNZE a pod finansijskim pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje i nauku FBiH organizuje Studentsku naučnu konferenciju na temu “Klimatske promjene i zaštita okoliša u BiH”.

Pozivaju se svi studenti III i IV godine dodiplomskih studija, studenti magistarskih studija, magistri, doktoranti, aktivisti u nevladinom sektoru, aktivisti u lokalnim zajednicama i svi mladi istraživači da uzmu učešće u radu konferencije i prezentiraju svoje aktuelno istraživanje u oblasti klimatskih promjena i zaštite okoliša u BiH.

Mjesto održavanja Konferencije: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.

Značajni datumi Konferencije:

  NES Zenica održao predizborne skupove u Nemilskom slivu - Raspisan tender u vrijednosti 150.000 KM za podvožnjak u Nemili (FOTO)

Prijava teme i sažetak rada: 30.09.2021.

Obavijest o prihvatanju prijave i sažetka: 4.10.2021.

Dostavljanje kompletnog rada: 8.11.2021.

Dostavljanje agende Konferencije: 24.11.2021.

Datum održavanja Konferencije: 1.12.2021.

Organizator snosi troškove prevoza, i ručka.

Svi prezentirani radovi biće objavljeni u časopisu Anali Pravnog fakulteta UNZE.

U nadi da ćete prihvatiti naš poziv i učestvovati u radu Konferencije, molimo Vas da svoje prijave koje sadrže ime i prezime, kratku biografiju, naslov i sažetak rada sa ključnim riječima, dostavite najkasnije do 30.09.2021. godine na mail adresu [email protected].