Home » GIK potvrdio da gradonačelnik Kasumović nije govorio istinu – Šačirović uredno prijavljen i registrovan

GIK potvrdio da gradonačelnik Kasumović nije govorio istinu – Šačirović uredno prijavljen i registrovan

Navode gradonačelnika Fuada Kasumovića svojim saopćenjem danas poslijepodne demantovala je i Gradska izborna komisija. Teške optužbe da je Zeničanin Mehemed Šačirović kao predstavnik SDA nelegalno boravio cijeli dan u sjedištu Gradske izborne komisije, čak su se i u trenutku dok ih je gradonačelnik izjavljivao, činile prilično “nemogućim”, obzirom da je poznato da je GIK izabran od strane Gradskog vijeća u kojem gradonačelnik i njegova stranka, nekad Zenička, a danas BH Inicijativa – Fuad Kasumović ima većinu i nesumnjiv utjecaj.

Dodatno, neshvatljivo je bilo da to nije niko “primjetio”, pa ni promatrači pomenute ili bilo koje druge stranke, a kako nam je potvrđeno u sjedištu GIK-a je dan provela i gradonačelnikova “desna ruka” Almira Baručija-Kapidžić. I niko, do trenutka dok se ta “informacija” nie pojavila na nekoliko lažnih profila na Facebooku nije smatrao spornim to što je Šačirović predstavnik SDA na toj lokaciji.

Sam “prozvani” danas nije posebno komentirao prijetnje i uvrede od strane gradonačelnika, kratko najavivši da će “svako odgovarati za izrečeno i za tvrdnje koje su suprotne istini”. Krivičnu prijavu za klevetu danas su najavili i na Press konferenciji SDA. Šačirović je objelodanio i validne dokumente GIK-a, kao i da je procedura registracije imena obavljena sedmicama ranije.

Kada su u pitanju navodi koji se tiču neovlaštenog prisustva posmatrača u prostorijama Gradske izborne komisije na dan 01.10.2022. godine, obavještavamo vas da je Gradska izborna komisija Zenica u skladu sa članom 9. stav (5) Upustva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u BIH, na sjednici održanoj 27.09.2022. godine donijela odluku o akreditiranju posmatrača kojom je na zahtjev političkih subjekata akreditovano ukupno 613 posmatrača. Posmatrač čije ime je navedeno u istupima pojedinih političkih subjekata je odlukom Gradske izborne komisije Zenica broj: 01-65/22 akreditovan kao posmatrač, te mu je izdata akreditacija koja je ovjerena pečatom Gradske izborne komisije Zenica. U pogledu navoda koji se odnose na način imenovanja članova i zamjenika članova biračkih odbora, ističemo da je Gradska izborna komisija Zenica, uprkos kontinuiranim odustancima velikog broja članova i zamjenika članova biračkih odbora, a što je kulminiralo dva-tri dana prije i na sam dan održavanja Općih izbora 2022. godine, kompletnu proceduru imenovanja biračkih odbora u potpunosti provela u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i podazkonskim aktima. Također obavještavamo javnost da je supervizorica Centralne izbom komisije Bosne i Hercegovine nadgledala izborni proces u Gradskoj izborn komisiji Zenica 01., 02. i 03.10.2022. godine, te ista nije imala nijedn primjedbu na provedene aktivnosti, navodi se u saopćenju GIK-a.

Izvor: Zenicablog