Home » Grad Stolac daje državno zemljište u zakup za sadnju maslina

Grad Stolac daje državno zemljište u zakup za sadnju maslina

Grad Stolac odlučio je državno poljoprivredno zemljište dati u zakup za sadnju maslina putem javnog konkursa.

U zakup na vremenski period od 25 godina daje se zemljište sveukupne površine 23.538 metara kvadratnih putem licitacije.

Ponuditelj može dostaviti ponudu isključivo na ukupnu površinu zemljišta, a početna cijena zakupa je 200,00 KM po hektaru.

Gradska administracija Stoca će 13. septembra omogućiti zainteresiranim ponuđačima obilazak terena, u 11 sati sa polaskom ispred zgrade Grada Stoca.

Pravo učešća na ovom javnom konkursu imaju pravne i fizičke osobe, koje ispunjavaju potrebne uslove za to, a ponude gradskoj administraciji Stoca mogu dostaviti do 18. septembra.

O rezultatima javnog konkursa svi učesnici će biti obavješteni u roku od osam dana, a konačnu odluku o dodjeli u zakup poljoprivrednog zemljišta donijet će Gradsko vijeće Stolac.

Kao osiguranje plaćanja najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti prije potpisivanja Ugovora iznos za jednogodišnji zakup zemljišta.

Maslinarstvo je u Hercegovini posljednjih godina doživjelo ekspanziju i sve više poljoprivrednika se odlučuje na uzgoj maslina.

U Bosna i Hercegovina je prema službenoj statistici registrirano 82.614 stabala maslina, što je za 10.654 stabala više nego u 2020. godini, kada ih je bilo 71.960.

Izvor: Klix