Home » Gradska uprava će osigurati sredstva za reprogram duga NK Čelik

Gradska uprava će osigurati sredstva za reprogram duga NK Čelik

Grad Zenica će na osnovu zaključka Gradskog vijeća Zenica osigurati sredstva za reprogram dugovanja Nogometnog kluba Čelik prema Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Shodno zaključku broj od 29.06.2017. godine Gradska uprava izražava spremnost da u najkraćem roku, nakon što NK Čelik sa Poreznom upravom FBiH potpiše Sporazum o reprogramu, počne sa realizacijom istog.

Bez potpisanog Sporazuma između Čelika i Porezne uprave FBiH i otplatne liste, Grad nije u mogućnosti početi sa uplatom sredstava za reprogram, saopšteno je iz Gradske uprave Zenica.

RTVZE