Home » Gradske službe Zenice u nelegalnim radnjama sa TXTV-om

Gradske službe Zenice u nelegalnim radnjama sa TXTV-om

Odgovorne osobe iz Službe za prostorno planiranje Grada Zenica uskoro bi se mogle naći u optužničkim klupama zbog nezakonitog postupanja u slučaju izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje kablovskom operateru TXTV, čime su oštećeni drugi kablovski operateri, ali i sam Grad Zenica.

U svojstvu pravnog zastupnika United Group, koja uključuje i kablovski operater Telemach, advokatica Vasvija Vidović uputila je pismo gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću obavještavajući ga da je u postupanju gradske službe počinjeno niz nelegalnih i netransparentnih postupaka.

Vidović je pozvala gradonačelnika da otkloni nezakonitosti koje su se desile prije njegovog stupanja na dužnost i navela da su uposlenici gradskih službi počinili više kaznenih djela propisanih Krivičnim zakonom Federacije BiH, i to: zloupotrebu ovlasti ili ovlaštenja, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i povredu ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti.

“U ovom trenutku opštinske službe na naše upite u svojim službenim odgovorima peru ruke i navode da niko od njih nije dao dozvole za prekop grada, a Javno poduzeća za prostorno planiranje i uređenje Grada navodi da nije ovlašteno za davanje u najam cijevi Javne rasvjete, dok je u isto vrijeme nadziralo uvlačenje kablova TX TV-a u iste, bez cjenovnika i ugovora o najmu sa stvarnom vlasnikom Gradom Zenica“, kaže Vasvija Vidović, pravna zastupnica United Group.

Kasumović sumnja u sve

Da je svjestan ozbiljnosti problema u izdavanju dozvola TXTV-u potvrdio je i sam gradonačelnik.

“Jedno je sigurno, nekakve radnje su urađene u vrijeme izborne kampanje, dok ja nisam došao. Obično u to vrijeme se rade neke nečasne radnje. Ja sam već dao nalog da se to sve preispita. Ima dosta nelogičnosti. Obratili su mi se i drugi koji su isto godinama tražili, nije im bilo dozvoljeno. To mi daje za pravo da sumnjam u sve. Tražio sam da mi se dostavi dokumentacija. U momentu kad sam dao nalog vidim da postoje problemi jer dokumentacije još nije dostavljena”, kaže Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Sumnjiva odobrenja TXTV-u da koristi cijevi javne rasvjete grada Zenice za provlačenje svojih kablova, i to potpuno besplatno, iako je to ranije odbijeno drugim operaterima, našla su se i među vijećničkim pitanjima na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.

“Potrebno je javno saopštiti da li su ove cijevi iznajmljene na ekonomskoj osnovi i po kojoj cijeni po dužnom metru. Zatim, po kom pravnom osnovu se ove cijevi mogu iznajmnjivati – da li i druge zainteresirane kompanije mogu iznajmiti ove cijevi?”, kaže Sabahudin Bešić, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Zenica.

A odgovor je jasan: svim drugim kompanijama, osim TXTV-u, nije dozvoljeno da koriste cijevi gradske rasvjete za provlačenje kablova i da prekopavaju Grad bez valjanih dozvola za prekop, što otvara prostor za direktnu sumnju u korumpiranost gradskih službi. Ni dan danas ne postoji cjenovnik i odluka Grada Zenice o iznajmljivanju cijevi zainteresiranim pravnim licima, a kompanija TXTV je već uvukla svoje kablove i to uz nadzor Javnog poduzeća za prostorno planiranje i uređenje Grada.

Podsjetimo: kablovskom operateru Alvatel obrazloženo je da su “instalacije prilikom izgradnje 50-ih godina postavljene u rovove bez plastičnih cijevi koje omogućavaju provlačenje drugih instalacija. Činjenica je da TXTV nije imao ugovor o najmu i cijanama zemljišta. Naveden je Ugovor o Nadzoru građevinskih radova sa Javnim preduzećem za prostorno planiranje i uređenje grad Zenica koji je služio za pokrivanje neregulisanog i besplatnog korištenja infrastrukture Grada Zenice, kao i dodatne radove na prokopavanju općinskog zemljišta.

Na upit Telemacha istom tom Javnom preduzeću da dostavi podatke o uvjetima pod kojim se u najam mogu dati cijevi javne rasvjete, stigao je odgovor da “JP za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica isključivo obavlja poslove stručnog nadzora, ne upravlja niti određuje uvjete za iznajmljivanje infrastrukture javne rasvjete”, već da je to u nadležnosti Grada Zenica. A kako nadzire radove na komunalnoj infrastrukturi djelatnici ovog Javnog preduzeća pokazali su žmireći na oba oka dok je TXTV uvlačio kablove u cijevi javne rasvjete i prekopavao većinu urbanog dijela Grada.

ACO KABANICA TVIzvor: N1
Aco Kabanica

Naime, ista kompanija je i bez potrebnih dozvola za prekop od nadležnih službi prekopala veći dio grada, što je vidljivo iz odgovora Službe za prostorno planiranje i Službe za komunalne poslove.

Sve vrijeme i dalje nelegalni radovi traju, a inspekcije ne izlaze na teren.

TXTV bez saglasnosti za radove i građevinske dozvole

Zanimljivo je da prema rješenju o odobrenju građenja, umjesto ugovora o najmu i cijenama zemljišta i cijevi gdje je trebala biti položena infrastruktura, naveden je Ugovor o nadzoru sa JP za prostorno planiranje i uređenje Grada Zenica.

Za pomoćnicu gradonačelnika, koja je potpisnik građevinske dozvole, nema ništa sporno jer se Ugovor o najmu kako kaže, može naknadno potpisati, kada se jasno utvrdi o kojem je obuhvatu riječ:

“Dok se postave cijevi, dok se vidi dužina, mogućnosti, možda su neke cijeve neprohodne. Sve to moramo sačekati. To se navodi i u urbanističkoj dokumentaciji. Možda sve cijevi nisu prohodne. Tek, znači kada se postave biće i tarifnik za sve. Do upotrebne dozvole to će se sklopiti i završiti”, kaže Semira Karić, pomoćnica gradonačelnika Zenice.

No, ovdje je nekoliko stvari sporno. TX TV nije dobio privremenu saglasnost za radove, niti uslovnu već građevinsku dozvolu.
Zakon je jasan, da bi firma dobila odobrenje za građenje trebala je dostaviti dokaz o pravu građenja vlasnika predmetnog zemljišta ili infrastrukture koji ne može biti zamijenjen Ugovorom o nadziranju radova sa Zavodom za prostorno planirane, jer to jednostavno nije u skladu sa Zakonom.

S druge strane, prema Zakonu o građevinskom zemljištu koji se primjenjuje za cijelu Federaciju ,”neposrednom pogodbom gradsko građevinsko zemljište može se dodjeliti na korištenje za izgradnju vojnih objekata i objekata komunalne infrastrukture. Ako se ovo može i podvesti pod komunalnu infrastrukturu, korištenje mora potvrditi Općinsko vijeće kao jedino mjerodavno.

“I to je još jedna stvar zbog koju sumjam da je sve urađeno po procedurama”, kaže Kasumović.

Zbog svega, ukoliko se sporna dozvola ne poništi i ako nadležna inspekcija konačno ne reagira, uslijedit će niz ozbiljnih krivičnih prijava. Slučaj TXTV i zeničkih službi bit će prijavljen domaćim i međunarodnim institucijama zaduženim za borbu protiv korupcije.

Sabahudin Bešić, direktor TXTV-a nije bio spreman stati pred naše kamere, niti dati izjavu putem telefona, a ni vlasnik Elta Kabl iz Doboja, kontroverzni Aco Kabanica slovenski državljanin srpskog porijela, koji je na razne načine povezan sa TXTV-om.

Javna je tajna da Kabanica stoji iza svih planova, odluka i medijskih nastupa u ime TXTV-a. Da su Elta Kabl i TX TV itekako povezani, pokazuje dokument, gdje u Regulatornoj agenciji za komunikacije Aco Kabanica zastupa TXTV kao savjetnik.

Na web stranici TXTV-a, veza ove dvije kompanije također je očigledna kroz ponudu usluga (grafika sa web stranice TXTV-a i dokument RAK-a). Kabanica je ostao nedostupan za pitanja o svojoj ulozi u kablovskom skandalu koji trese Zenicu. Klupko korupcije će se, po svemu sudeći, odmotati na sudu, a u izvještajima međunarodnih organizacija naći će se kao još jedan dokaz zašto je BiH na sramnoj listi najkorumpiranijih zemalja Evrope.

N1