Home » Gradski bazeni u Zenici nesigurni i postoji opasnost od urušavanja, opet upitna sezona

Gradski bazeni u Zenici nesigurni i postoji opasnost od urušavanja, opet upitna sezona

Kao što vam je poznato, zenički gradski bazeni izgrađeni su davne 1965. godine u formatu u kojem su i danas, 58 godina kasnije. Vrijeme je učinilo svoje, te je ovaj objekat na rubu upotrebljivosti, jer se u više od pola stoljeća nije provela nijedna kvalitetnija i opsežnija rekonstrukcija.

U nekoliko navrata Javno preduzeće je vlastitim sredstvima vršilo neophodne zahvate i intervencije na vodozahvatu uz pomoć kolega iz JP VIK, jer ovo preduzeće nije imalo dovoljne resurse i tehničku opremu sa odgovarajućim mašinama da riješi problem nesmetanog dotoka vode sa vodozahvata Babina rijeka. Na ovaj način su uspjeli prošlu sezonu privesti kraju, ali problem vodozahvata je i dalje prisutan jer su instalacije začepljene i dotrajale, a i sam vodozahvat je podložan i izložen konstantnim negativnim uticajima neodgovornih lica.

“Prisutna je i konstantna opasnost od obrušavanja samih betonskih zidova bazena na kupače, kao i urušavanje samog bazenskog dna, budući da decenijama voda ispire tlo ispod bazena i oni su postali nestabilni, a samim tim i predstavljaju opasnost. llustracije radi, petometarski bazen ima pritisak vode od 3.000 tona, a na dnu bazena nastala je velika ruptura koja je ugrozila stabilnost cijelog bazena. Slično stanje je i sa ostalim bazenima, ali u njima je nešto manji pritisak vode, budući da je manja i dubina. Imajući u vidu sve navedeno, neophodna je hitna akcija na kompletnoj adaptaciji bazenskog kompleksa, ali i modernizaciji, proširenju ponude i obogaćivanju sadržaja”, stoji u izvještaju koji će Nedim Talić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata, prezentovati na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Zenica.

“Ono što nas raduje, to je da Gradska uprava u 2022. godini izdvojila značajna finansijska sredstva (cca. 115.000 KM) u nabavku opreme kako bi obogatila sadržaj na kompleksu Gradskih bazena, a to je izgradnja dvije nadstrešnice, gumene obloge na rubove dječijeg bazena, parkovske klupe, razglasa, umjetnih tepiha, uređenje hortikulture i nove PVC ležajke.”

Bazeni u Crkvicama, po svojstvu, karakteru, te značaju koji imaju u ukupnom poslovanju preduzeća, predstavljaju veoma značajan objekat. Pored građevinskih poslova na sanaciji vodotoka, te obogaćivanja sadržaja koje je finansirao Grad Zenica da bi objekat imao što uspješniju funkciju, bilo je potrebno da se ulože dodatni napori za kkošenje trave i čišćenje od korova kompletnog platoa, deratizacija cjelokupnog kompleksa bazena sa pratećim objektima i drugo.

“Pošto bezbjednost posjetilaca cijenimo kao važan segment u radu Bazena, uz angažovanje jedinice za podršku, bezbjednost je bila na visokom nivou, svakako uz saglasnost policijskog komesara MUP-a ZDK. Angažovana je i firma za angažman u vezi spašavanja kupača i održavanje vode. Vodilo se računa o platežnoj moći građana i zadovoljavanju javne funkcije Preduzeća. Cijene karata su i dalje najprihvatljivije u okruženju, te su ostale iste kao i prethodne sezone”, istakao je Talić i naglašava:

“Ljetna sezona 2022. godine, imajući u vidu vremenske prilike, i ostale nepogodnosti, kvalitetno je iskorištena. Činjenica jeste da vremenski i drugi uslovi diktiraju rad bazena, ali bez obzira na sve nedostatke smatramo da smo izvršili sve što smo bili u mogućnosti kako bi osigurali tehničke uslove za korištenje gradskih bazena, te su na taj način ispunili javnu svrhu, i bili na raspolaganju građanima, kako Zenice, tako i drugih bh. gradova koji su posjećivali ovaj objekat. Grad Zenica je najavio u 2023. godini izgradnju novog sportskog objekta na kompleksu Gradskih bazena u Crkvicama, a riječ je o zatvorenom olimpijskom bazenu. Predstavnici JP za upravljanje ii održavanje sportskih objekata bili su prisutni na tri sastanka na kojima se razgovaralo o ovoj temi.”

Kako stoji u pripremnim materijalima za današnju sjednicu, Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Grada Zenica je analizirala sve izvještaje koje je dostavilo ovo Javno preduzeće i na osnovu dosadašnjeg rada, rukovođenja, upravljanja i nadzor nad ovim Preduzećem, dostavila Izvještaj o radu Gradskom vijeću na razmatranje.

Izvor: zenit.ba