Home » Gradsko vijeće Zenice dalo saglasnost na osnivanje Joint venture kompanije

Gradsko vijeće Zenice dalo saglasnost na osnivanje Joint venture kompanije

Na današnjoj hitnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, prihvaćen je Zaključak kojim se daje saglasnost gradonačelniku Fuadu Kasumoviću da u ime Grada Zenica potpiše Osnivački ugovor Joint venture kompanije.

Osnivanjem i organizovanjem JV kompanije  bit će omogućena proizvodnja toplinske energije za sistem daljinskog grijanja na novim postrojenjima pogonjenim na koksni, visokopećni  i zemni plin.

Kompanija će izgraditi i upravljati toplanom nakon čije izgradnje će isporučivati električnu energiju ArcelorMittalu i toplotnu energiju Gradu Zenica.

Ukupna vrijednost projekta je 42 miliona eura, a zajedno će ga implementirati ArcelorMittal Zenica, KPA, Finnfund i Grad Zenica.

Cilj projekta koji na potpuno ekološki prihvatljiv način rješava pitanje zagrijavanja Grada je, između ostalog, sigurno i kvalitetno grijanje.

Prema trenutnim procjenama Zeničani će počevši od decembra 2019. godine imati sigurno grijanje uz garantovanu fiksnu cijenu kroz period od sedam godina, koliko je potrebno da se otplati investicija.

“Hvala svima koji su glasali za ovu Odluku. Moramo našim građanima vratiti nadu i obezbijediti tople domove. Stručni tim Gradske uprave će u narednom periodu nastaviti pregovore s predstavnicima kompanije ArcelorMittal Zenica kako bi se postigli što povoljniji uslovi kada su u pitanju cijena i količine toplotne energije, koju će kompanija ArcelorMittal Zenica isporučivati JP “Grijanje” d.o.o. Zenica”, kazao je gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, dodajući kako je ovo prvi kapitalni projekat kojeg će Grad realizovati bez kreditnog zaduženja.

 Gradski vijećnici su razmatrali i Informaciju o obavezama Grada Zenica u projektu izgradnje termoelektrane-toplane (KTG Zenica). Vijećnicima je danas prvi puta stavljen na uvid Ugovor o osnivanju “KTG Zenica” od 3.6.2009. godine, te poslovna korespondencija između Gradske uprave i Branka Montenegra, predstavnika kompanije KTG AG. Zaključeno je da će u narednih 30 dana ovu tematiku analizirati Gradsko pravobranilaštvo i Pravni savjet Grada Zenica, nakon čega će gradskim vijećnicima biti dostavljena detaljna Informacija o projektu KTG Zenica.

 GRAD ZENICA PRESS