Home » Gradsko vijeće Zenice usvojilo odluku o subvenciji grijanja za korisnike socijalne pomoći

Gradsko vijeće Zenice usvojilo odluku o subvenciji grijanja za korisnike socijalne pomoći

Gradsko vijeće Grada Zenica usvojilo je natpolovičnom većinom glasova prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja za korisnike socijalne zaštite za grijnu sezonu 2021/2022., a za što je u ovogodišnjem budžetu predviđeno 100.000 KM.

Pravo na ovu subvenciju ostvarila su 554 korisnika stalne novčane pomoći kod Centra za socijalni rad Grada Zenica, od kojih su 73 korisnici daljinskog grijanja, a kojima će troškovi grijanja biti subvencionirani u punom iznosu- direktnim plaćanjem računa Javnom preduzeću “Grijanje” Zenica.

Preostalih, 481 korisnika stalne novčane pomoći dobit će jednokratnu subvenciju u iznosu od 110 KM za nabavku energenata za alternativne izvore grijanja svojih domova. Ukupno će za ove subvencije biti utrošeno 95.052,72 KM.

– Ovo je jedan od proširenih oblika prava socijalne zaštite. Gradska uprava, odnosno lokalna zajednica, nema obavezu ovakvih proširenih prava u slučaju da nema novca ili ako to ne smatra potrebnim.U ovim slučajevima, Gradska uprava već godinama unazad planira sredstva za realizaciju ove odluke, kao jedan od oblika pomoći – kazala je pomoćnica gradonačelnika za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti Sumea Mujkanović.

Vijećnici su imali primjedbi na način raspodjele subvencije, jer će, kako je istakao vijećnik Nezavisnog bloka Ekrem Tuka, nekim korisnicima daljinskog grijanja biti subvencionirani računi u iznosima “od 600 do 1.000 KM”, a korisnicima alternativnog grijanja samo 110 KM.

Nezavisni vijećnik Edisej Sjerotanović istakao je kako ne može glasati za takvu odluku, koju je ocijenio kao diskriminatornu, te je predložio da planirana sredstva budu ravnopravno podijeljena na sve korisnike stalne novčane pomoći.

Klub vijećnika SDA uložio je i amandman na ovu odluku, kojim su, kako je istakla predsjednica tog kluba Emina Tufekčić, tražili da subvencija za korisnike alternativnog grijanja opredjeli jednokratna subvencija u iznosu od 220 KM.

Tufekčić je napomenula kako je svojevremeno naknada iz gradskog budžeta za korisnike alternativnog grijanja iznosila 200 KM, ali da je tada i cijena drva za ogrijev bila znatno niža nego što je to sada.

Amandman nije dobio dovoljnu podršku vijećnika pa je odluka natpolovičnom većinom usvojena u predloženom obliku, sa 16 glasova za, devet suzdržanih te jednim glasom protiv.

Podršku vijećnika nije dobila ni inicijativa pomenute zastupnice za organiziranje obuke znakovnog jezika za medicinske radnike i zaposlenike gradskih službi, kako bi mogli lakše komunicirati sa gluhonijemim osobama.