Home » GRIJANJE ili ZDRAVLJE, pitanje je sad?

GRIJANJE ili ZDRAVLJE, pitanje je sad?

Stidljivo najavljena javna rasprava o “Studiji o procjeni utjecaja na okoliš” postrojenja nove plinske toplane u Mittalu – Zenica održana je danas u prostoriji Gradskog vijeća Grada Zenice sa početkom u 11 h. Uz kašnjenje u dostavi dokumentacije te otežavajućim okolnostima dobijanja studije, prezentacija je ipak održana sa relativno dobrom posjetom zainteresovanih strana i učesnika u procesu.

Kada vam neko postavi ovakvo pitanje, vjerovatno će vam najveći dio odgovora biti – zdravlje. Sretni ga  imaju  jedanput i jednom izgubljeno nikako ne možete nadomjestiti. Nesretnim, koji ga izgube ili je svejedno jer će preseliti tamo gdje grijanje više nije važno ili će se dugoročno zabavljati pokušavajući ga bar povratiti. Oni, malo promučurniji bi rekli – i jedno i drugo. E, stvari se malo komplikuju kad u ove dileme uđu npr. kategorije – vlast i fotelje. Ako vas recimo, dobro služi zdravlje, imate riješeno sopstveno grijanje na bilo koji način a u opciji su vlast i fotelja onda nastupa računica. Obezbijeđenje grijanja vam donekle garantuje fotelju i vlast, i jedino može stradati ono preostalo. Dolazimo do teze – grijanje mora biti po svaku cijenu pa čak i zdravlje. Nešto slično ovoj priči, je tekla današnja diskusijao o ovoj studiji, koju slobodno možemo reči, naruči Mittal s jasnim ciljem da se projekat “progura” po svaku cijenu. Pošto je na Eko forumu zvono da svojim radom tjera i izgleda otjera sve investitore iz Zenice, realna je opasnost da se ovjesi još jedno zvono – ako ne bude grijanja, kriv je Eko forum. Eko forum nije eksplicitno nigdje naveo da je protiv ovakvo grijanja, već je samo naveo činjenice koje se pokušavaju zaobići pri realizaciji ovog projekta kao :

– postrojenje Koksare radi nelegalno, jer je ugovorom o kupoprodaji Željezare Zenica jednim od članova ugovora navedeno da se postrojenje treba zatvoriti zbog niza manjkavosti, zastarjele opreme i ogromnih tehničko-tehnoloških problema. Tehnički vijek trajanja ovog postrojenja je istekao i ona sama nema zadovoljavajuču okolinsku dozvolu, pa se provukla sa integralnom

– koksni plin je sa velikom količinom SO2 i čitavog niza aromatskih ugljiko-vodonika kao benzol, benzen, benzo-a-piren koji se kao takvi ne tretiraju i ne izdvajaju. Sva ova jedinjenja su ekstremno opasna po ljudsko zdravlje i dokazano kancerogena i mutagena.

– iako je i ranije Mittal imao obaveze provesti mjerenje sastava taložnog praha u i oko Koksare, to još uvijek nije urađeno. Da ne napominjemo da ne postoji uopšte monitoring poliaromatskih spojeva, a pristati da se to provjerava jedan put godišnje uz uslove koje će “instalirati” Mittal je u najmanju ruku smiješno.

– uprkos ovoga, ovaj plin je uz visoko-pečni plin osnovni energent za loženje u plinskoj toplani.

– u razmatranoj studiji se ova grupa hemijskih spojeva uopšte nije razmatrala, jer se sva odbrana zagovornika izgradnje ovog objekta svela na smanjenje prašine, SO2, NOX,čadži i sl. Naravno da je prednost ovog postrojenja supstitucija nekoliko stotina hiljada tona uglja, smanjenje količina otpada i otpadnih voda, benefiti u transportu itd. i to niko nije osporavao. Ali, preskočiti ovako elegantno ono što je glavni uzročnik smrtonosnog oboljevanja stanovništva je u najmanju ruku neozbiljno, da ne upotrijebimo težu kvalifikaciju. To bi vam sličilo situaciji da slona-ubicu operete od blata i prašine , da ne ostavlja mrlje kada vas gaza. Pomenutom računicom, po kojoj se to već sve skupa ili spaljuje ili emituje u okoliš, sa smanjenim loženjem uglja dolazimo do onoga žrtvovanja zdravlja , jer će građani najzad dobiti grijanje. To što ovakvo grijanje nus- produktima Koksare i VP plačaju skuplje nego Sarajevo, koje loži zemni plin ( najskuplji energent) više nije ni bitno.

– ona činjenica da je isporučilac opreme iz Finske proglasio poslovnom tajnom nešto od čega će sutra građani Zenice oboljevati i umirati isto tako nije bitna.

–  Realizaciju ovog projekta je Mittal morao uraditi prvenstveno i isključivo zbog svojih tehnoloških potreba. Ostvarena proizvodnja struje služi isključivo za potrebe Mittala a koliko je to recimo da je snaga jednog potrošača – turboduvaljke cca 20 MW, dakle onoliko koliko će sutra proizvoditi kompletna HE Vranduk. Uvlačenjem u zajedničku kompaniju, grad će postati talac interesa Mittala a kakvi su oni, to smo se uvjerili sve ove godine.

–  dodatno, kako razmišljaju vidjeli smo iz klauzule u proglašenju epizoda uzbune, kada su uvjetovali izvršenje supstitucije plinova zemnim gasom na račun grada. Dakle, uvijek i prvo interes i profit Mittala.

Na kraju, zaista smiješno zvuči tvrdnja da je se mogao u izradu studije uključiti i Eko forum, onako kako smo to uradili sa okolinskom dozvolom.  Kako li to, kad nas niko nije obavijestio da se radi studija, da je formirana ekipa, da …… Možda nam fali još i sposobnost čitanja misli pojedinaca, pa da budemo još aktivniji. I na početku nas moderator napomenu da ne spominjemo ili elaboriramo novac u ovom projektu. Na kraju priče ispade da se ipak sve svodi na novac. Onaj grada Zenice koji trenutno nemamo, ona profit Mittalov koji više uopšte nije sporan, onaj koji će neko dobiti za poziciju i vlast. Jedino Eko forumu on nije važan jer to radimo isključivo iz “ljubavi” i za interes građana, pri ćemu pristajemo nositi i ona zvona oko vrata. Prvo investitori, sada grijanje, bojim se da nam vrat ne postane prekratak i još koji projekat i trebat će nam žirafin.

I nije nam jasno kako neki učesnici u izradi studije mogu biti i revidenti te iste studije. Izgleda iznenađenja i otkrića nikad dosta.

Alibegović Zlatan/Zenicablog.com