Home » Inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu, kazne od 100 do 50 hiljada KM

Inspektori nadziru sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu, kazne od 100 do 50 hiljada KM

Federalni inspektori za sigurnost plovidbe će u periodu od 5.8. do 22.8.2022. godine u Neumskom zaljevu kontrolirati odvijanje i sigurnosti plovidbe brodovima, čamcima, plutajućim objektima i drugim plovilima, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Na ovaj način, Federalna uprava za inspekcijske poslove direktno doprinosi uspješnoj realizaciji turističke sezone i putem Federalnog saobraćajnog inspektorata koji provodi aktivnosti vezane za sigurnost plovila i zaštitu ljudi, tereta i imovine na moru.

“Zbog povećanog rizika po sigurnost plovidbe u Neumskom zaljevu usljed neodgovornog ponašanja vlasnika i vozača plovila, težište kontrole će prije svega biti na kontroli posjedovanja uvjerenja za upravljanje čamcima i vodenim skuterima, te kontroli utvrđivanja osposobljenosti za plovidbu čamcima, brodicama i drugim plovilima. Sva plovila u saobraćaju moraju ispunjavati sve zakonom propisane uslove za plovidbu – biti osposobljena za plovidbu, registrirana kod nadležne kapetanije i periodično pregledana u skladu sa zakonom, a osobe koje upravljaju čamcima, brodicama a osobito vodenim skuterima, moraju imati uvjerenja o položenom ispitu za upravljane plovilima”, izjavio je Tomislav Mikulić, glavni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

  CIK BiH - Predstavljena aplikacija e-Posmatrači

Nadzore na moru će provoditi tri inspektora za sigurnost plovidbe u patrolnom čamcu tipa Maestral 590.

U ljetnoj sezoni u 2021. godini, Federalni saobraćajni inspektorat je u Neumu i na Jablaničkom jezeru izvršio 87 inspekcijskih nadzora, u kojima su utvrđeni prekršaji za koje je izdato 45 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 23.400,00 KM, te jedno rješenje o nalaganju upravne mjere.

Kazne za prekršaje u oblasti sigurnosti plovidbe propisane su Zakonom o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/05) i kreću se od 100,00 KM do 50.000,00 KM, u ovisnosti od vrste prekršaja.

Kazne za upravljanje čamcem, plutajućim objektom, skelom i splavom bez uvjerenja za upravljanje, te za korištenje plovila bez važećih isprava-plovidbene dozvole kreću se u iznosu do 500,00 KM za pravno, te do 100,00 KM za odgovorno lice ili drugog pojedinca.

Izvor: akta.ba