Home » Isak primio u posjetu prvog potpredsjednika Internacionalne romske unije

Isak primio u posjetu prvog potpredsjednika Internacionalne romske unije

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak primio je u posjetu danas Mehmeda Mujića, prvog potpredsjednika Internacionalne romske unije IRU-1971.

Na sastanku su razgovarali o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji na području Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, ali i o položaju romske populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednik Mujić, upoznao je ministra Isaka da je IRU-1971 najstarija romska organizacija u svijetu koja nastoji aktivno sudjelovati u predlaganju i donošenju odluka o Romima i za Rome. Istakao je da danas ima sve više školovanih i perspektivnih Roma koji imaju želju da zajednički učestvuju u kreiranju politika i utječu na opšti trend njihovog uključivanja u stvarni, ekonomski, politički, obrazovni i socijalni život.

Ministar Isak pohvalio je nastojanja Internacionalne romske unije-1971 da ostvari bolje rezultate za Rome u Bosni i Hercegovini naglasio je da je demokratsko društvo, društvo vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i vrijednosti, društvo tolerancije i jednakih mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije te dodao da Romi moraju biti uključeni u sve demokratske procese jer je zaštita nacionalnih manjina i njihovih prava i sloboda općeprihvaćeni međunarodni standard.

Potpredsjednik Mujić istakao je da je potrebno više govoriti o zakonskim rješenjima u okviru kojih će se konkretni problemi manjina u BiH rješavati kroz institucije te zajedničkim radom institucija raditi na poboljšanju položaja Roma u BiH. Zahvalio se ministru Isaku na prijemu i podršci u radu i pohvalio njegov trud i zalaganje koji ulaže na poboljšanju sigurnosne situacije na području Federacije Bosne i Hercegovine.