Home » Isplaćena peta rata boračkih stipendija za 1.987 studenata iz ZDK

Isplaćena peta rata boračkih stipendija za 1.987 studenata iz ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i doznačila ih nadležnim gradskim i općinskim službama za isplatu četvrte rate stipendija za 1.987 studenata-branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2021./2022. godinu u iznosu od 274.700 KM.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 459 (63.050 KM), Visokom 254 (34.800 KM), Žepču 226 (30.950 KM), Zavidovićima 210 (29.250 KM), Tešnju 207 (28.650 KM), Kaknju 176 (24.750 KM), Maglaju 141 (19.550 KM), Brezi 95 (13.200 KM), Olovu 79 (11.200 KM), Varešu 65 (9.100 KM), Doboj Jugu 43 (5.750 KM) i Usori 32 (4.450 KM).

  Postavljeni smjerokazi na stazama na Smetovima kod Zenice (FOTO)

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković naglašava da je u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu opredijeljeno 2,2 miliona KM za stipendiranje studenata – branilaca i članova njihovih porodica, kao i niz dodatnih prava za boračku populaciju.

Pozvao je pripadnike boračke populacije da se prijave na danas objavljeni Konkurs za dodjelu novčane pomoći u svrhu stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica, a sve informacije o konkursu mogu se dobiti u nadležnim službama branilačko-invalidske zaštite gradova i općina ili na web stranici Zeničko-dobojskog kantona – zdk.ba, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja ZDK.