Home » Jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih u ZDK

Jačanje kapaciteta za obrazovanje odraslih u ZDK

Resorni ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Mensur Sinanović potpisalo je Memorandum o saradnji sa Institutom za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola- DVV Internacional, kojeg je u ime Ureda za BiH potpisao direktor Emir Avdagić.

-Ovo je treći memorandum koji potpisujemo sa DVV Internacional, koji podržava sve naše aktivnosti vezane za obrazovanje odraslih. Imali smo svu pomoć DVV-a, kako mentorsku, stručnu tako i finansijsku i pri donošenju Zakona o obrazovanju odraslih ZDK-a.

Potpisivanjem ovog memoranduma DVV će nam osigurati stručnu i finasijsku pomoć za obuku po pitanju menadžerskih poslova jedne grupe direktora, koji će sprovoditi Zakon o obrazovanju odraslih, zatim obuka grupe nastavnika te i zaposlenih u Ministarstvu i Pedagoškom zavodu za izradu kurikuluma za obrazovanje odraslih- kazao je Sinanović, koji dodaje da u obrazovanju moraju biti spremni da u skladu s promjenama na tržištu rada ponude i prekvalifikovane kadrove, koji mogu odgovoriti zahtjevima tržišta rada.

Avdagić je podvukao kako je ZDK drugi kanton u Federaciji BiH koji je uredio oblast obrazovanja odraslih, odnosno prepoznao potrebu da se riješe mnogi problmi na tržištu rada.

-Rad sa djecom je jedna, a sa odraslim licima druga stvar. S odraslim se radi po potpuno drugačijim metodama- ističe Avdagić, koji dodaje da su zbog toga i odlučili podržati jačanje kapaciteta srednjih škola, Ministarstva i Pedagoškog zavoda ZDK.

Redakcija