Home » Je li bolonjski proces studiranja ikada zaživio u BiH?

Je li bolonjski proces studiranja ikada zaživio u BiH?

Bolonjski koncept studiranja u Bosni i Hercegovini, traje već petnaest godina. Ovakva reforma obrazovnog sustava, teorijski je Bosnu i Hercegovinu trebala približiti ostalim Europskim zemljama i njihovim standardima. No, je li to tako i u praksi?

Od Bolonjskog koncepta studiranja očekivani su bolji uvjeti studiranja, veća mobilnost studenata, više prakse te konkurentnost na domaćem i europskom tržištu. Međutim, petnaest godina poslije, o uspješnosti ovog koncepta, mišljenja su podijeljena. Studenti su uglavnom zadovoljni jer smatraju da je ovako uveliko olakšano studiranje, javlja BHRT.

Međutim, kvalitet obrazovanja u još nedovršenom procesu prelaska na Bolonjski sustav obrazovanja, ostaje upitan. Upitno je i to jesu li profesori i studenti uopće upoznati što ovaj sustav podrazumijeva. Profesori kažu da se Bosna i Hercegovina nespremna odlučila za ovu praksu.

– Sarajevski univerzitet nije integriran u potponosti, samo su neki segmenti integrirani. Moramo raditi na adekvatnoj obuci kadrova i studenata da znaju što je to Bolonja i kako je treba implementirati, kaže profesorica Lamija Tanović.

Postavlja se pitanje je li moguće u obrazovni sustav države poput Bosne i Hercegovine, koja nema Ministarstvo obrazovanja na državnoj razini, u potpunosti integrirati europski koncept obrazovanja?

– Ne bismo trebali ići za tim da integriramo nešto u naš sustav, nego da sami osmislimo onaj sustav koji je najbolji za nas, tvrdi prof. dr. Vahidin Preljević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta UNSA.

– Ono što se tu zanemarilo je da ne mogu sve akademske discipline biti na isti način tretirane pod okvirom Bolonjskog procesa. Ono što je doprinijelo prirodnim znanostima, nije društvenim ili humanističkim. To su posljedice koje mi osjećamo danas, kaže Matija Bošnjak, doktorant na Filozofskom fakultetu UNSA.

Prednosti Bolonjskog obrazovnog sistema svakako su, u slučaju potpune implementacije, ogromna prednost za omladinu jedne države. Međutim, nedostaci koji su posljedica nepotpune i spore implementacije, mogli bi postati razlog više za napuštanje domovine.

Fokus.ba