Home » Kahriman: Projekt „Plava voda“ ne može biti zaustavljen!

Kahriman: Projekt „Plava voda“ ne može biti zaustavljen!

 

Odgovarajući na pitanje o sudbini regionalnog projekta „Plava voda“, za koji je nedavno sa skupštinske govornice bivši premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona i zastupnik SDP-a Munib Husejnagić izjavio da je u zastoju zbog kreditne nesposobnosti Grada Zenice i neadekvatne odluke Vlade i Skupštine ZDK, direktor JP Vodovod i kanalizacija Zenica Ekrem Kahriman ističe da to nije tačno.

Kahriman: Vode socijalnu politiku
Kahriman: Vode socijalnu politiku

-Projekt nije blokiran! Ja mislim da on i ne može više biti blokiran, jer su obezbjeđene sve odluke, svi potpisi…Projekt „Plava voda“ je već i počeo s realizacijom, jer konsultant je prisutan već nekoliko mjeseci na terenu- ističe Kahriman, koji dodaje da, što se tiče odluka Skupštine ZDK (SZDK), a za koju je i on, također, u prvi mah dobio pogrešno tumačenje, i to je sve uredu.

-SZDK je pristala da će sa 17,5 % sredstava finansirati ovaj projekt, ali uz blagu ogradu, ako ne bude dovoljan priliv sredstava iz vodnih naknada, da će i Grad Zenica morati uskočiti. Prema računicama i saznanjima, koliko mi izdvajamo za vodoprivrednu naknadu, ta će sredstva biti dostatna- uvjeren je Kahriman.

S obzirom na sva ulaganja i kreditna zaduženja ViK-a, nametnulo se i pitanja povećanja cijena vode u Zenici.

-Mislim da ove ni naredne godine neće biti povećanja cijene. Međutim, trebate znati da ovo preduzeće, za razliku od većine ovakvih preduzeća u BiH, koja nisu sposobna ništa da investiraju, mora da kreditira i ova sredstva KfW-a od 9,5 miliona KM, ali i da vrati kredit od oko 14,5 milona KM za „Plavu vodu“- ističe Kahriman. On dodaje da, naravno, u planu otplate kredita, planiraju da će postepeno, za nekoliko godina, povećati i cijenu usluge.

-Pri tome morate imati u vidu da imamo najnižu cijenu usluge u BiH. Toliko nisku da se mnogi pitaju i kako to uspjevamo izdržati. Zato što to uspjevamo, zato smo i kreditno sposobni i možemo finansirati svoje projekte.

Samo je kod nas u BiH cijena 1.000 litara pitke vode 40 feninga. Znači, imamo prostora, bez obzira na tešku socijalnu situaciju, da postepeno povećamo cijenu- kaže Kahriman, koji dodaje i da će povećanje cijene zavisiti o stepenu naplate usluge od korisnika, a u čemu imaju značajan napredak.

-Imamo još potraživanja, za koja je izvjesno da će biti naplaćena. Svi građani Zenice moraju znati da se ovaj projekt radi za budućnost. Mi, istina, nismo u krizi da kao nekada imamo redukcije vode, ali radimo i vodimo poslove s velikom brigom za budućnost.

Gledamo u pespektivu i tačno je da će ove generacije morati isfinansirati projekte koje će korisiti naši potomci. S ova dva projekta, Zenica je mirna najmanje stoljeće- ističe Kahriman.
EBRD tražio povećanje cijene vode

Prilikom razgovora o finansiranju projekta „Plava voda“, EBRD je, kaže Kahriman, od njih tražio da povećaju cijenu kubika vode sa 40 na 60 feninga.

-Mi smo izračunali da je to povećanje od 50 %. Objasnili smo im da, s obzirom na trenutno stanje, mi nemamo potrebe u ovom trenutku da povećamo cijenu. Vodimo i odgovornu socijalnu politiku, brigu o ljudima koji su u teškoj situaciji. Već smo nekoliko puta pisali i Gradu da razdvojimo socijalne kategorije- kaže Kahriman.

Naša riječ (V.B.)