Home » Kampanja Uprave policije MUP-a ZDK na temu cyber sigurnosti

Kampanja Uprave policije MUP-a ZDK na temu cyber sigurnosti

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i ove godine sprovodi samostalnu kampanju u oviru obilježavanja Evropskog mjeseca kompujterske/cyber sigurnosti, uz podršku Evropske agencije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), te agencije SANS (američka agencija za obuku na području informacione sigurnosti).

U ovim aktivnostima akcenat je stavljen na unapređenje sigurnosti školske populacije i mladih ljudi prilikom korištenja Interneta, te na njihovu edukaciju o tome kako prepoznati zlonamjerne sadržaje i kako se prevashodno od takvih opasnosti koje vrebaju zaštiti.

U tom kontekstu, u prvoj fazi kampanje, u tri osnovne škole na području Grada Zenica bit će organizovana edukativna predavanja za nastavno osoblje i roditelje, na temu “ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU”, na kojim će posebno obučeni službenici Odsjeka za informatiku Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ukazati na osnovne elemente zaštite i sigurnog korištenja Interneta, kao i tehničke kontrole. Juče, 29.10.2019. godine, u poslijepodnevnim satima, u prostorijama OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u Zenici, održano je jedno takvo predavanje. Tom prilikom, predavači su upoznali nastavnike i roditelje o potencijalnim opasnostima koje vrebaju prilikom korištenja Interneta, ukazali na važnost podizanja svijesti roditelja u pogledu usmjeravanja djece na sigurno korištenje Interneta, kao i obaveznog prijavljivanja policiji svih slučajeva u kojim djeca mogu biti eventualne žrtve raznih zloupotreba društvenih mreža, a posebno slučajeva u kojim postoje elementi krivičnog djela.
Takve prezentacije će biti održane u narednim danima u još dvije gradske osnovne škole. Pored navedenih edukacija, vršena je podjela promotivno-edukacijskog materijala, te su organizovane radionice za učenike, u okviru kojih su oni sami pripremali i održavali prezentacije na temu zaštite djece na Internetu.

Glavni ciljevi ovog inovativnog pristupa u kontekstu prevencije cyber kriminaliteta i edukacije su:

– podizanje svijesti građana, naročito djece i omladine, o značaju cyber sigurnosti,
– informisanje o osnovnim pojmovima cyber sigurnosti,
– upoznavanje i informisanje građana o svim oblicima online prijetnji, kao i prijetnji sa kojim se može susresti svaki korisnik Interneta,
– informisanje o svim mogućim posljedicama koje mogu biti uzrokovane prilikom korištenja Interneta,
– najznačajniji aspekti zaštite korisnika,
– osnovni modaliteti sigurnije upotrebe Interneta.

U sklopu ovih aktivnosti bit će postavljen i promotivni štand, na kojem će službenici Odsjeka za informatiku građanima djeliti promotivni materijal, odgovarati na njihova pitanja, te generalno edukovati građane na ovu temu.

Takođe, na službenoj web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona se redovno postavlja i objavljuje bilten “OUCH!”. Radi se o vodećem svjetskom biltenu za podizanje svijesti o sigurnosti, kreiranom za obične kompjuterske korisnike. Ovaj bilten, koji je izradila američka agencija SANS, sadrži osnovne informacije o mjerama zaštite korisnika u cyber svijetu.

U ovim aktivnostima akcenat je stavljen na unapređenje sigurnosti školske populacije i mladih ljudi prilikom korištenja Interneta, te njihova edukacija o tome kako prepoznati zlonamjerne sadržaje i adekvatno reagovati na njih, što je ubijeđeni smo, dovoljan razlog da se u naznačene aktivnosti koje ćemo poduzimati i unapređivati i u narednom periodu, uključe i druge škole, te subjekti u društvu.

Odsjek za odnose sa javnošću,
analitiku i planiranje