Home » Kantonalna bolnica Zenica – vodeći eksplantacioni centar

Kantonalna bolnica Zenica – vodeći eksplantacioni centar

Prema aktivnostima i rezultatima koje je Kantonalna bolnica Zenica ostvarila u posljednje tri godine , može se s punim pravom reći da je zenička bolnica vodeća ustanova u BiH na polju eksplantacije organa.

Naime, od septembra 2014.godine u Bolnici su :

  • dijagnosticirane dvadeset tri moždane smrti od čega su u dva slučaja utvrđene  medicinske kontraindikacije za doniranje organa
  • dvadeset jedan put je obavljen razgovor sa porodicom potencijalnog donora od čega u devet slučajeva nije dobijen pristanak za doniranje
  • za devet potencijalnih donora se  nije moglo pristupiti eksplantaciji zbog tehničkih nemogućnosti (ne postojanja seruma za primatelje)
  • urađeno je osam uspješnih eksplantacija od čega samo jedna nije rezultirala transplantacijom iz razloga medicinske kontraindikacije.
  • donirano je trideset organa i to jedno srce,pet jetara i četrnaest bubrega
  • po prvi put je u BiH  u zeničkoj Bolnici eksplantirano srce
  • po prvi put u BiH je u zeničkoj  bolnici izvršena eksplantacija dječijih organa.

Naši anesteziolozi su obavili  svu neophodnu edukaciju i osposobljeni su za eksplantaciju organa i tkiva.  Mora se istaći činjenica da su ovako dobri rezultati na polju eksplantacije postignuti , zahvaljujući prije svega, edukovanim i motiviranim anesteziolozima zeničke bolnice .
Rješenjem federalnog ministra zdravstva imenovan je koordinator i zamjenik koordinatora za uzimanje i presađivanje organa i tkiva u Bolnici. Usvojene su sve standardne operativne procedure za sve postupke u eksplantaciji.

Bolnica je osposobila hirurški tim za eksplantaciju slanjem naših hirurga i instrumentara na edukaciju u Republiku Hrvatsku koja je ,inače, vodeća evropska zemlja na polju transplantacija.

Do sada su eksplantacije rađene sa minimum opreme  sa kojom je Bolnica raspolagala . Početkom ove godine je  osigurana novčana  donacija od BH Telekoma u iznosu od 100.000,00 KM za dodatnu specifičnu opremu za eksplantaciju  i nabavka opreme je u toku.

Očekuje se i zvanična verifikacija Federalnog ministarstva zdravstva da je zenička bolnica ispunila uvjete prostora,opreme i kadra za obavljanje djelatnosti eksplantacije organa (donorska bolnica) po zahtjevu koji smo uputili u oktobru prošle godine,kako bismo mogli samostalno obavljati tu vrstu djelatnosti.

Smatramo da je naša ustanova dala značajan doprinos kompletnom programu uzimanja i presađivanja organa i tkiva u BiH, nastavit ćemo raditi ovaj posao i time doprinijeti kvalitetu zdravstvene usluge pacijentima kojima je usluga transplantacije organa od životne važnosti.

 

kbze.ba