Home » Kantonalni sud u Zenici: Ukinuta prvostepena presuda kojom je Kurgaš Refik osuđen na 7,5 godina zatvora

Kantonalni sud u Zenici: Ukinuta prvostepena presuda kojom je Kurgaš Refik osuđen na 7,5 godina zatvora

Kantonalni sud u Zenici, na sjednici od 11.12.2020. godine odlučujući po žalbi advokata Ragiba Hadžića  ukinuo je prvostepenu presudu Općinskog suda u Zenici kojom je Kurgaš Refik osuđen na 7,5 godina zatvora i naložio ponovno suđenje.

Podjećamo da je Općinski sud u Zenici 03.08.2020 godine osudio Kurgaš Refika na zatvorsku kaznu od 7,5 godina zbog krivičnog djela iz čl. 207.stav 1. KZ FBiH,  spolni odnos sa djetetom.

Branilac je u žalbi ustvrdio da su tokom suđenja flagrantmo prekršena optuženikova prava na odbranu i pravično suđenje.

Odlučujući po žalbi drugostepeni sud nalazi da su počinjene apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka na štetu optuženog pa je ukinuo prvostepenu presudu i naložio ponovno suđenje