Home » Kroz projekt “Preuzmi odgovornost” edukacija učenika o vršnjačkom nasilju

Kroz projekt “Preuzmi odgovornost” edukacija učenika o vršnjačkom nasilju

Kroz projekt “Preuzmi odgovornost” članovi Društva psihologa Brčko distrikta edukuju učenike osnovnih škola s prostora Distrikta o vršnjačkom nasilju i prevenciji.

Predsjednica Društva psihologa Brčko distrikta Nataša Jovanović kaže da od septembra prošle godine realizuju ovaj projekat sa učenicima šestog, sedmog, osmog i devetog razreda, a finansira ga Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta.

– Mi smo kroz radionice sa djecom iskustveno prošli i predstavili različite uloge kako bi uvidjeli i osjetili kako je biti žrtva i kako neko čini vršnjačko nasilje – istakla je Jovanović.

Dodala je da su učenici kroz radionice imali priliku da preuzmu ulogu nasillnika i žrtve te da osjete kao je biti na obje strane.

– Naš cilj je, između ostalog, da učenici uvide i nauče šta sve to može biti vršnjačko nasilje, što je prvi korak ka prevenciji nasilja uopšete kao i u školama – naglasila je Jovanović.

Ona kaže da što se tiče prevencije vršnjačkog nasilja uvijek je dobro da se razgovara o toj temi i nasilju uopšteno i da se tačno navede šta se to sve ubraja u društveno neprihvatljivo ponašanje. Značajno je da se uvidi odakle takvo ponašanje dolazi, te na koji način da se spriječi i u tom lancu mediji mogu da igraju veoma važnu ulogu u prevenciji vršnjačkog nasilja.