Home » Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici organizuje završnu konferenciju Tempus projekta

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici organizuje završnu konferenciju Tempus projekta

Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega najavljuje događaj koji će se održati 20.03.2017. godine.

Radi se o završnoj konferenciji Tempus projekta CCNURCA-54416-TEMPUS-1-2013-BE-TEMPUS-JPCR (Competency Based Curriculum Reform in Nursing and Caring in Western Balkan Universities).

Ovaj projekat je implementiran u posljednje 3,5 godine na prostoru Zapadnog Balkana i kao takav je napravio veliki uspjeh u reformi i edukaciji medicinskih sestara/tehničara u skladu sa Direktivom o reguliranim profesijama EU.

Konferencija će seodržati u hotelu “Dubrovnik” sa početkom u 12 sati.

UNZE PRESS