Home » Među “najboljima” u najgorem: BiH šesta država u svijetu po opadanju broja stanovnika

Među “najboljima” u najgorem: BiH šesta država u svijetu po opadanju broja stanovnika

Od sredine 1900-ih, globalna populacija je pratila strmu uzlaznu putanju. Iako je veći dio tog rasta koncentriran u Kini i Indiji, istraživači očekuju da će se sljedeći val rasta dogoditi u Africi.

Kako bi rasvijetlili takav iznenađujući trend, Visual Capitalist analizirao je koje su to zemlje u svijetu čiji ukupan broj stanovnika opada.

Njihova tabela rangira zemlje prema stopi pada broja stanovništva, a na osnovu predviđene stope promjena između 2020. i 2050. godine koristeći podatke Ujedinjenih nacija (UN).

Bosna i Hercegovina nalazi se na šestom mjestu u top 20 država čiji broj stanovnika opada prema projiciranoj stopi između 2020. i 2050. godine. Tokom tog perioda BiH očekuje pad broja stanovnika od 18,2 posto. Prosječna starost stanovnika u BiH je 43,1 godinu.

Na prvom mjestu je Bugarska, iza koje slijede Litvanija, Latvija, Ukrajina i Srbija. Nakon šestog mjesta na kojemu je naša zemlja, nalaze se Hrvatska, Moldavija, Japan i Albanija.

Mnoge od top 20 zemalja nalaze se u istočnoj Evropi ili blizu nje iz razloga kao što je stopa nataliteta koja je, prema Petersonovom institutu za međunarodnu ekonomiju (PIIE), opala od raspada Sovjetskog Saveza.

Širom tog regiona, prosječan broj djece po ženi pao je sa 2,1 u 1988. na 1,2 već do 1998. godine.

Stope nataliteta su se od tada neznatno oporavile, ali nisu dovoljne da nadoknade stope smrtnosti i migracije, odnosno broj građana koji napuštaju svoje zemlje kako bi živjeli negdje drugo.

  Escobarova poruka političarima: Neće biti rata u BiH, suzdržite se od dizanja tenzija

Istočna Evropa je doživjela nekoliko talasa migracije nakon proširenja granica Evropske unije (EU) 2004. i 2007. godine. PIIE izvještava da je do 2016.godine 6,3 miliona stanovnika iz istočne Evrope živjelo u drugim državama EU.

U skupu podataka postoje dva geografska ekstrema koji se nalaze na obje strane Evrope.

Prvi je Japan, u kojem stope nataliteta kontinuirano opadaju od 1970. godine, ali je tek 2010. godine ukupna populacija zemlje počela da se smanjuje.

Sudeći po brojkama, situacija se čini strašnom. U 2021. godini u Japanu su rođene 811.604 bebe, dok je umrlo 1,44 miliona ljudi. Kao rezultat niske stope nataliteta, ta ostrvska država ima i najvišu prosječnu starost na svijetu- 49 godina.

Japanska vlada uvela je različite socijalne programe kako bi rađanje djece učinila privlačnijim, ali čini se da oni ne dopiru do korijena problema.

Druga država je Kuba, i jedina koja se ne nalazi na istočnoj hemisferi. Stopa fertiliteta na Kubi od 1,7 djece po ženi najniža je u regiji Latinske Amerike. Može se usporediti sa zemljama poput Meksika (2,2), Paragvaja (2,5) i Gvatemale (3,0).

Migracija na Kubu je također nevjerovatno niska u poređenju sa njenim susjednim zemljama. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM), migranti čine samo 0,1 posto ukupnog stanovništva Kube.

Izvor: Zenicablog