Home » Ministar Pekić naložio preventivne mjere u školama zbog dojava o postavljanju eksplozivnih naprava

Ministar Pekić naložio preventivne mjere u školama zbog dojava o postavljanju eksplozivnih naprava

U povodu od ranije učestalih lažnih dojava o postavljanju eksplozivnih naprava, koje su se nastavile sa današnjim danom, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Mirnesom Bašićem, a u saradnji sa ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova Dariom Pekićem, donijela je zaključak da stoji na stanovištu da Ministarstvo unutrašnjih poslova poduzima sve potrebne aktivnosti u skladu sa zakonskim procedurama, kako bi građani Zeničko-dobojskog kantona bili bezbjedni kada je riječ o ovakvom ili sličnim problemima.

Ministar Dario Pekić zatražio je od policijskog komesara Rusmira Šišića da Uprava policije kontinuirano poduzima operativne mjere i radnje u cilju pravovremenog preventivnog rada i otkrivanja izvršilaca navedenih krivičnih djela u vezi sa lažnim dojavama o podmetanju eksplozivnih naprava.

U prethodnom periodu policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije, sve dosadašnje lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama koji su se prethodnih dana odnosile na sudove, efikasno i u kratkom roku su rasvijetlili i zadokumentovali, te izvještaj proslijedili nadležnom tužilaštvu.

Posljednja dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u Osnovnoj školi “Skender Kulenović” u Zenici, koja je prijavljena 26.05.2022. godine, bila je lažna jer su pripadnici MUP-a (Uprave policije) nakon detaljno izvršenog KDZ pregleda utvrdili da nikakva eksplozivna naprava nije postavljena u školi, odnosno dvorištu škole.

Ministar Ministarstva unutrašnjih polova Dario Pekić upoznat je od strane policijskog komesara da su svim policijskim upravama na području Zeničko-dobojskog kantona izdate naredbe o pojačanom nadzoru i kontroli svih srednjih i osnovnih škola, sa zadatkom da policijski službenici izvrše obilazak škola i u saradnji sa direktorima škola vrše provjere videonadzora, te da se uvede obavezna evidencija svih posjetilaca prilikom ulazaka i izlazaka iz škola.

  Objavljen konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za djecu branilaca

Pored toga, obaviješteno je Ministarsvo za obrazavanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, kako bi ministar za obrazavanje, nauku, kulturu i sport, u okviru svojih nadležnosti, naložio dodatne preventivne mjere svim direktorima škola, a sve u cilju pravovremenih reakcija i obavještavanja MUP-a o svim eventualnim pojavama ovakve vrste.

Pripadnici policije kontinuirano će vršiti obilazak i kontrolu svih škola na nivou Zeničko-dobojskog kantona, čime će, u saradnji sa ostalim institucijama, dati doprinos da bezbjednost u Kantonu ostane na zadovoljavajućem nivou.

Koristim ovu priliku da upoznam javnost i građane Zeničko-dobojskog kantona da nema mjesta panici jer, kako smo naglasili, poduzimaju se kako preventivne, tako i represivne mjere, u saradnji sa svim ostalim institucijama koje su uključene u rješavanje ove problematike. Takođe, pozivamo sve građane i institucije na području Zeničko-dobojskog kantona da sarađuju sa policijskim stanicama na svom lokalnom nivou i sve sumnjive osobe i događaje bez odlaganja prijave.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na čelu sa premijerom Bašićem, u cilju blagovremenog rješavanja ove problematike, pružit će Ministarstvu unutrašnjih polsova materijalni, tehnički i svaki drugi oblik podrške.

KABINET MINISTRA