Home » Modernizacija dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica (R-445 Zenica-Janjići)

Modernizacija dionice regionalne ceste Janjići-Grad Zenica (R-445 Zenica-Janjići)

R-445 Zenica-Janjići – Riječ je o sanaciji najkritičnijeg dijela ceste u Janjićima koja će biti spojena pješačkom stazom sa dionicom koja je ranije sanirana.

Ranije je izvršena modernizacija oko 700 metara ceste sa novim asfaltnim zastorom na kolovozu i izgradnja pješačke staze/trotoara i potpornih zidova, te izgradnja dva autobuska stajališta u blizini OŠ Enver Čolaković Janjići.

Realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvalitet života stanovnika Janjića ali i svih ostalih koji koriste ovaj putni pravac.