Home » Mreža vijeća učenika srednjih škola u posjeti Skupštini ZDK

Mreža vijeća učenika srednjih škola u posjeti Skupštini ZDK

 

U organizaciji Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka (OKC), danas je Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, posjetila Mreža vijeća učenika Zeničko-dobojskog kantona (mreVUK ZDK), sa ciljem upoznavanja sa radom Skupštine, njenim ovlaštenjima i organizacijom. Tom prilikom je Ajša Luković, predsjednica mreVUK-a Zeničko-dobojskog kantona, prezentirala aktivnosti i projekte na kojima je Mreža vijeća učenika radila u proteklom periodu, ali i planove i ciljeve u narednom periodu.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, goste je dočekala i pozdravila Draženka Subašić, predsjedavajuća Skupštine, koja je izrazila zadovoljstvo posjetom članova mreVUK-a ZDK, kao i svim onima aktivnostima i projektima koje sprovode i za koje je zainteresirana Mreža vijeća učenika, pri tome ističući potrebu da je istima potrebno pružiti svu moguću podršku sa ciljem jačanja Mreže vijeća učenika i njihovog značajnijeg djelovanja.

Članovi vijeća učenika su izrazili interesovanje za učešćem u izradi Strategije za mlade Zeničko-dobojskog kantona, a ovom prilikom su razmijenjene informacije i mišljenja o upisnoj politici u obrazovanju na nivou srednjih škola i fakulteta, upotrebi unapređenja nastavnih planova i programa u okviru osnovnih i srednjih škola.

Ovom sastanku su, pored predsjedavajuće Subašić, prisustvovali predstavnici Komisije za nauku i obrazovanje, Ibrahim Plančić i Selvedin Šatorović, predstavnik Komisije za mlade, Damir Jukić i sekretrar Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Ibrahim Avdagić.

U konačnici je iskazana potreba za značajnijom podrškom radu i saradnjom sa Mrežom vijeća učenika od strane škola, resornog ministarstva, skupštinskih komisija. ali i vijeća roditelja i nastavnika, sa naglaskom na unapređenje obrazovanja u Zeničko-dobojskom Kantonu, ali jačanje njihovog djelovanja u okviru škola, što je i zakonska obaveza.

Stručna služba Skupštine ZDK