Home » Na Trgu rudara uklonjeni nelegalno izgrađeni objekti

Na Trgu rudara uklonjeni nelegalno izgrađeni objekti

Nakon što je javnost putem medija obaviještena o pojačanim inspekcijskim mjerama s ciljem suzbijanja nelegalne gradnje na području Zenice, Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica provela je zakonom predviđene radnje u cilju uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata na platou Trg rudara.

Tom prilikom vlasnicima objekata naređeno je da uklone objekte čiji su korisnici, a u protivnom uklanjanje će se izvršiti od strane ovlaštene firme i o trošku vlasnika  navedenih, nelegalno izgrađenih objekata.

S tim u vezi, danas je izvršeno uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata na platou Trg rudara, a koji nisu uklonili korisnici. Prema riječima Aide Tanović, građevinske inspektorice u Službi za inspekcijske poslove Grada Zenica, Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica u obavijesti od 11. juna ove
godine najavila je pojačan nadzor u cilju sprečavanja nelegalne gradnje objekata, ali i provođenje zakonom predviđenih radnji.

– U tom kontekstu na lokalitetu Trg rudara uklonjen je nelegalno izgrađeni objekat. Nakon provedenog istražnog i inspekcijskog nadzora nad objektima, počet ćemo od Trga rudara, gdje smo rješenjima o uklanjanju donijeli rješenja korisnicima da uklone bespravno izgrađene objekte. Nakon toga su korisnici uklonili objekte, a za ove koji to nisu učinili bili smo prinuđeni da ih mi uklonimo – pojašnjava Tanović.

Ističe da se objekat uklonio o trošku vlasnika jer on to nije učinio, te najavljuje kako na ovome neće stati.

– Imamo više objekata u Gradu Zenica koji su bespravno izgrađeni, odnosno bez rješenja o urbanističkoj saglasnosti i rješenja odobrenju građenja. Svi oni i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev za legalizaciju objekta, što je zakonom predviđeno – naglašava Tanović.

TGIMG 3471